132 hehtaarin tilakokonaisuus

Tila kokonaisuus

Kiinteistötunnus

172-417-112-3
pinta-ala
Kuutiot 2 405 m³
metsaa
Pinta-ala 97.2 ha
eurot
Hinta 184 500 €

Kuviokartta

360-kuvat

Myynnissä 132 hehtaarin seitsemän tilan kokonaisuus. Tilat sijaitsevat Joutsan, Kärsämäen sekä Rautavaaran kuntien alueilla. Kokonaisuuteen kuuluu paljon entisiä turvetuotantoalueita, jotka ovat taimettuneet luontaisesti. Vesitalous on tiloilla pääsääntöisesti kunnossa. Kokonaisuus sopii erityisesti henkilöille, jotka haluavat tehdä itse metsänhoitotöitä ja näin vaikuttaa metsätilojen kehitykseen tai niille, jotka etsivät pidempiaikaista sijoitusta.

Alla on erillinen kuvaus tiloista.

 

Joutsa – Jokipolvi 172-417-112-3 & Jokipolvensuo 172-417-85-1

Kohtalaisen hyvin saavutettavissa oleva 36,5 hehtaarin yhtenäinen tilakokonaisuus. Tilan eteläosan läpi kiertää kesäkelpoinen tie ja eteläosan kuviot ovat osittain kesäaikaankin käsiteltävissä. Tilat ovat muuten pääsääntöisesti talvikorjuukelpoisia. Tilalla olevat entiset turvetuotantoalueet ovat osin taimettuneet jo täyteen tiheyteen ja osa alueista on vielä taimettumassa tiheyden ja taimien koon vaihdellessa. Varttuneimmissa taimikoissa on jonkin verran hoitorästiä ja niiden sahaustarve on kiireinen. 

Nuoret ja varttuneet metsäkuviot ovat sekapuustoisia ja kohtalaisen hyväkasvuisia ja hoidettuja. Lähestulkoon kaikki kuviot, taimikoita lukuun ottamatta, on käsiteltävissä parin vuoden sisään.

 

Kärsämäki Lisärimpelä 317-403-16-112 

6,15 hehtaarin Lisärimpelä sijaitsee Saviselän kylällä Kärsämäellä, vanhalla turvetuotantoalueella. Saavutettavuus on hyvä, sillä tila sijaitsee kesätien varressa, mutta turvemaavaltaisuuden vuoksi puunkorjuun osalta tila on talvikohde. Tilan omat kääntöpaikat ja lanssit ovat hyviä ja metsäkuljetusmatkat ovat lyhyitä.

Metsän kasvu ja laatu ovat keskimääräisiä ja alueella on havaittavissa jonkin verran ravinnehäiriöitä. Tilalla esiintyy harvennuksen tarvetta kuviolla 6 ja kuvion 3 ojan eteläpuolella. Kuviolla 8 on nuorenmetsänhoidon tarvetta. Lisäksi kuvion 6 kahden suuren ojan välistä on haastava korjata puuta ja kuvion 11 turveauman pohja ei ole taimettunut laitoja lukuun ottamatta.

 

Kärsämäki Myllyaapa 317-403-5-38 

 13 hehtaarin lehtipuuvaltainen tila, jonka valtapuuna on hieskoivu. Tilan peltokuviot ovat metsittyneet hyvin ja niille suositellaan suoritettavan hoitotöitä lähiaikoina. Tila on täysin talvikorjuukelpoista ja keskimääräinen metsäkuljetusmatka kesäajettavalle tielle on noin 300 metriä. Lisäksi kuvion 4 keskellä on kaivettu lampi ja kuviolla on jättömaata kaivetuista kanavista ja lammesta. Kuvion 3 länsilaidalla on myös vanhaa jättömaata.   

 

Kärsämäki Pihlajaniemi II 317-403-10-83 

35,15 hehtaarin Pihlajaniemi II sijaitsee Saviselän kylällä Kärsämäellä vanhalla turvetuotantoalueella. Suuret pinta-alat ovat kohtalaisen hyvin taimettuneet männylle. Männyn lisäksi sekapuuna on koivua ja pajua. Taimet ovat varsin hyvän näköisiä ja hyväkasvuisia. Tilalla on tulevaisuudessa tulossa hoitotöitä kohtalaisen paljon. Tila on talvikorjattava turvemaavaltaisuutensa vuoksi. Tilan korjattavuuden haasteellisuutta lisäävät  suuret kanavat/ojat, jotka pidentävät keskimääräistä metsäkuljetusmatkaa.

 

Kärsämäki Uutelanaapa 317-403-5-40  

Noin 0,93 hehtaarin kokoinen talvikorjattava metsätila. Tilalle kulkee kulku-ura, jota voi käyttää raskaalle liikenteelle maan ollessa jäässä. Vanha peltokuvio on metsittynyt kohtalaisen hyvin – männyn taimistoa on paikoin runsaastikin ja lehtipuuta reilusti. Tilalle on tiedossa hoitotöitä ja tilan taimikoiden ravinnetasapainoa tulee seurata.  Uutelanaapa on rajanaapuri Myllyaavan kanssa, joka kuuluu samaan myytävään kokonaisuuteen. 

 

Rautavaara Jalkalansuo  687-412-13-3 

40,5 hehtaarin Jalkalansuo sijaitsee Rautavaaralla Vaikon kylällä. Tila on entinen turvetuotantoalue ja se on hyvin saavutettavissa. Suurin osa tilasta on talvikorjuukohteita, lukuun ottamatta kuvioita 6 ja 7, jotka ovat kuivan kesän aikaan hakattavissa. Korjuun haasteellisuutta lisäävät suuret ojat/kanavat.

Tilalla on useita luontaisesti uudistuneita kuvioita. Kuviot 9, 10, 11, 13 ja 15 ovat taimettuneet hyvin. Kuvion 12 osalta taimettuminen on ollut heikompaa sekä kuvioilla 2 on ravinnehäiriöitä. Kaikilla taimettuneilla metsäkuvioilla on hoitotyön tarvetta ja osalla kuvioista nämä toimenpiteet ovat kiireellisiä. Kasvut ovat taimilla kohtalaisen hyviä ja hirvituhoja oli havaittavissa vain vähän.

 

Alla olevista linkeistä löydät kohteen summa-arvot ja tuottoennusteen:

Summa-arvot

Tuottoennuste

 

 

 

Jalkalansuo. Tiemaksu 84,30 €. 15.11 lähetetyn tiekokouksen perusteella yksityistie on hakemassa Ely-keskukselta tuki rahaa tien perusparannukseen. Tilan osuus kustannuksista on arvioitu olevan tukien jälkeen 480€.

 

Pihlajanevan yksityistie. Tiemaksu 647€

Metsästysvuokrasopimus: Jalkalan suo, Korven Erä Ry, irtisanomisaika 1kk.

Oma: Kyllä

Alueella käyttö/luovutusrajoituksia: Ei

Kokonaispinta-ala: 132,33 ha

Metsämaanpinta-ala: 97,12 ha


Vastaanottaja / välittäjä
Jaakko Hekkala
Kohde numero
56

Kohteen hintapyyntö on 184500€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.