Heinävesi Lylymäki (Tarjousenjättöaika on päättynyt)

Heinävesi Lylymäki

Kiinteistötunnus

90-419-5-5, 90-419-5-10
pinta-ala
Kuutiot 4 034 m³
metsaa
Pinta-ala 25 ha
eurot
Hintapyyntö 210 000 €
Tarjoa viimeistään 14.4.2024 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Hyväkasvuisella seutukunnalla sijaitseva Lylymäki on hyvin saavutettavissa oleva, runsaspuustoinen ja rehevä kohde.  Suurin osa kuvioista on käsiteltävissä uuden omistajan toimesta heti kättelyssä ja leimikkoa voi pitää ostomiehen silmäänkin viehättävänä. Välittäjän arvioon uudistushakkuuta on suunniteltu 4 hehtaaria ja harvennuksiakin yli 10  hehtaaria. Kokonaiskertymä arvioon suunnitelluista haltuunottohakkuista on noin 1850 kuutiota ja arvioitu nettokassavirta 92 000 euroa. Vuodelle 2033 suunnitellun pienen leimikon nettokassavirta on noin 7000 euroa, kun taas viimeisen viisivuotiskauden(2034-2038) nettokassavirta on mojovat 120 000 euroa. Arvioidut kassavirrat ja tuottoennusteen löydät arviomateriaaleista.

Tilan maapohjat ovat reheviä ja hyväkasvuisia; 48 % on lehtomaista kangasta ja 48 % tuoretta kangasta. Rehevillä, hienojakoisilla kuvioilla 16 & 13 on pääosin ravinnehäiriöstä johtuvaa laatuvikaa kuusella. Kuvio 9 on kärsinyt hieman harventamattomuudesta ja hirven aiheuttamista latvanvaihdoista, mutta hyvällä harvennusotteella saa vielä vaneritukkia kasvamaan. Muuten metsät ovat hyvälaatuisia ja nuorissa kehitysvaiheissa hyviä tukkiaihiota on reilusti. Metsämaan pinta-ala on 21,3 hehtaaria.

Tilan heinäpellot ovat olleet vuokrattuna 2,62 ha:n osalta, mutta vuokrasopimus loppuu toukokuun alussa. Vuokralaisella on halu alustava jatkaa vuokrasuhdetta (lisätiedot).

Kuviolla 24 sijaitsevat vanhat rakennukset, jotka myydään purkukuntoisina. Myyjä pidättää oikeuden noutaa kiinteistöltä haluamansa irtaimisto, sovitussa ajassa. Kalhunmäki on pieni, erillinen kiinteistö, jolla sijaitsee osa rakennuksista ja se kuuluu kauppaan. Rakennukset myydään purkukuntoisina kaupan yhteydessä.

 

Kauppa vaatii DVV:n hyväksynnän

Lylymäen kokonaispinta-ala 24,7 hehtaaria, josta metsämaata 21,2 hehtaaria.

Kalhumäen pinta-ala 0,329 hehtaaria

Rakennuksilla ei ole vesi- eikä sähköliittymää

KTJ-otteet ladattavissa sivun alalaidasta.

Kohteella on voimassa Heinäveden järvialueiden rantayleiskaava. Kohde on kokonaisuudessaan M-alueella, eikä metsänkäsittelyille ole metsänhoidonsuosituksista, tai metsälaista poikkeavia rajoitteita.

Kaavamaaraykset-jarvialueiden-rantayk

Sarvikumpu_Vihtari kaavakartta

 

Ei kiinteistöveroa

Kivijärven yksityistie on hyväkuntoinen ja se on perusparannettu vuonna 2017.

Tiemaksu on Lylymäki & Kalhunmäki osalta ollut 64,80€ / vuosi

Tukioikeudettomat pellot ovat olleet vuokrattuna 2,62 hehtaarin osalta ja vuosivuokra on ollut 250 euroa. Vuokrasopimus loppuu 1.5.2024, mutta vuokralaisella on kiinnostusta jatkaa vuokraamista myös tulevaisuudessa. Nykyisellä 250 euron vuosivuokralla ja 5 % tuottovaateella peltovuokran nykyarvo on n. 5 000 euroa.


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
74

Kohteen hintapyyntö on 210000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!