Metsätila Iisalmessa

pinta-ala
Kuutiot 1 997 m³
metsaa
Pinta-ala 22 ha
eurot
Hinta 109 000 €
Tarjoa viimeistään 31.5.2023 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Rehevillä pohjilla oleva kasvatusmetsävaltainen kiinteistö, jonka metsänhoidollinen tila on hyvä.  Valtaosa kuvioista on harvennettu vuosien 2017-2020 välillä, jolloin on myös tehty viimeisimmät uudistushakkuut. Uudistushakatut kuviot on istutettu ja osin täydennysistutettu kuuselle. 

Kasvatusmetsäkuvioita on terveyslannoitettu n. 10ha vuonna 2020. Lannoituksen vaikutus on jo hyvin huomattavissa etenkin kuusien terhakoituneesta pituuskasvusta, kun ravinnetasapaino on korjaantunut. 

Välittöminä toimina on tehtävissä pienehkö leimikko (erittäin rehevän ja hyväkasvuisen kuvion ensiharvennus (kuvio 6) sekä avohakkuu kuviolle 21).  Taimikkokuvioiden varhaisperkaukset odottelevat tulevaa metsänomistajaa myös seuraavan 3-5 vuoden aikana.  Seuraava isompi leimikko on optimaalista ajoittaa vuoden 2030 tuntumaan, jolloin kaikki käsittelyn tarpeessa olevat kuviot saa tehtyä kerralla. 

Tila on lähes kokonaan kesäkorjuukelpoista kangasmaata, ja tilalle on hyvä tieyhteys. Tien käyttö on ollut sallittua vain talviaikaan.

Alla olevasta kuvaajasta nähtävällä markkinahintaennusteella (oikea asteikko) ja nettokassavirroilla (vasen asteikko) päädytään 6,5 % tuottoennusteeseen tuoton keskimääräisen vaihteluvälin ollessa 6,4 – 6,7 %. Tämä kuvaa tilannetta, jossa kohde ostetaan markkinahintaan, käsitellään kohdetta suunnitelman mukaisesti ja myydään kohde 15 vuoden kuluttua markkinahintaan.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että kohteella on vuonna 2022 poikkeuksellisen paljon reheviä (lannoitettuja), lähtötilanteessa vähäpuustoisia nuorehkoja kasvatusmetsiä. Näiden tuottopotentiaali ei näy täysimääräisesti alun markkinahintaennusteessa ja lyhyen aikavälin tarkastelussa. Kohteesta on varaa maksaa reilusti (yli 20 %) markkinahintaennustetta enemmän markkinoiden keskimääräisellä tuottovaateella.

 

Metsästysvuokrasopimus: Ei voimassa olevaa metsästysvuokrasopimusta.

Tiedot tiehoitokunnista: Tieoikeus, Harveikonmäen yksityistie, ei tiemaksuja.

Kiinteistötunnus: 140-406-16-8

Kiinteistön nimi: Isomusta

Osoite ja lähestyminen: Rannantie 250, josta kääntyminen ja ajo metsäautotien päähän.

Kaavoitus: Kiinteistörekisteriotteella ei merkittyä kaavaa.

Osuudet yhteisiin alueisiin: Yhteinen vesialue 140-406-876-2 Hernejärven osakaskunta. Yhteinen maa-alue 140-406-878-6 yhteinen venevalkama.

Oma: Kyllä

Alueella käyttö-/luovutusrajoitus: Ei

Kokonaispinta-ala: 22,5ha

Metsämaanpinta-ala: 22,5ha


Vastaanottaja / välittäjä
Teemu Mäkinen
Kohde numero
5

Kohteen hintapyyntö on 109000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.