Metsäinen määräala Raumalta

pinta-ala
Kuutiot 1 782 m³
metsaa
Pinta-ala 30 ha
eurot
Hinta 85 000 €
Tarjoa viimeistään 30.4.2023 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Taimivaltainen metsätila alle kymmenen kilometrin päässä Rauman keskustasta.

Tilan pääpalstasta myydään määräala. Myyjä pidättää itsellään n. 7,8ha kantakiinteistön palstasta, kts. kartta.

Tilan kasvupaikat ovat kallioisia ja tilan puusto on suurelta osin käsitelty hakattavan puun osalta. Karuimmat metsämaakuviot ovat paikoin ravinteisuudeltaan kitu- ja metsämaan välimaastossa.  Isoin T1-kuvio (33) on kivikkoinen ja rehevimmät laikut  ovat heinittyneet. Lumitilanteen vuoksi taimitiheyttä ja taimien kuntoa ei ole pystynyt kunnolla arvioimaan. 

Tilan 04-kuviot ( 9, 2.1, 30) on jätetty edellisellä kerralla käsittelyiden ulkopuolelle, sillä ne ovat osittain jyrkässä, kallioisessa rinteessä ja todennäköisiä metsälakikohteita. 

 03-kuviot on harvennettu, pl. peltojen eteläpuolen kuviot( 32, 18), jotka sijaitsevat Natura-alueella. Kuviot 16 ja 6 ovat rehevyydeltään ja puustoltaan parhaita tuoreen kankaan kuvioita. Kuvio 36 on hyväkuntoinen  kuivahkon kankaan männikkö. Kuvio on 35 säästökaistaleen kaltainen kapea kuvio, jossa puusto on kasvavaa. 

Nuorista metsistä kuviot 21 ja 22 on käsitelty päältä päin ylispuun poistona ja tällä hetkellä niissä on tiheydeltään ja puustoltaan hyvin vaihteleva T2-02 puusto. Kuviot ovat aukkoisia ja niillä on pituus- , puulaji – ja ikävaihtelua.  Puusto on kuitenkin kasvunsa puolesta metsämaan kriteerit täyttävää. 

Tiestön ja pellon takia tila on käytännössä talvikohde. Varastopaikat on edellisellä harvennuskerralla tehty pelloille niin tilan itä- kuin länsipäänkin osalta. 

Alla olevasta kuvaajasta nähtävällä markkinahintaennusteella (oikea asteikko) ja nettokassavirroilla (vasen asteikko) päädytään 4,9 % tuottoennusteeseen tuoton keskimääräisen vaihteluvälin ollessa 4,6 % 5,2 %. Tämä kuvaa tilannetta, jossa kohde ostetaan markkinahintaan, käsitellään kohdetta suunnitelman mukaisesti ja myydään kohde 15 vuoden kuluttua markkinahintaan.

Tuottoennuste on keskimääräistä parempi, mikä selittyy sillä, että puuston laatu ei tule täysimääräisesti huomioiduksi kassavirtojen laskennassa. Myös voimakkaana jatkuva arvokasvu 15 vuoden suunnittelujaksolla mahdollistaa tuottoennusteen kohoamisen, vaikka kassavirrat ovat vähäiset. Pidemmän aikavälin tuottoennuste kohteelle on hieman maltillisempi. 

 

Metsästysvuokrasopimus: Ei voimassa olevaa metsästysvuokrasopimusta.

Tiedot tiehoitokunnista:

Kiinteistötunnus: 684-409-5-136

Kiinteistön nimi: Juso

Osoite ja lähestyminen: Jusontie, 26410 Rauma

Kaavoitus: Kiinteistörekisteriotteen mukaan alueella yleiskaava.

Osuudet yhteisiin alueisiin: Yhteinen vesialue 684-409-876-2

Oma: Kyllä

Alueella käyttö-/luovutusrajoitus: Ei

Kokonaispinta-ala: 31,8

Metsämaanpinta-ala: 30,6 ha


Vastaanottaja / välittäjä
Teemu Mäkinen
Kohde numero
5

Kohteen hintapyyntö on 85000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.