Metsäkiinteistö Lappeenrannassa 405-510-2-38

Kohteen nimi 10

Kiinteistötunnus

405-510-2-38
pinta-ala
Kuutiot 1 060 m³
metsaa
Pinta-ala 15 ha
eurot
Hinta 45 000 €

Kuviokartta

360-kuvat

Reheväpohjainen kiinteistö, pohjoisemman palstan kuviot ovat osittain entisiä maatalousmaita. Pohjoisemmalla palstalla on tarvetta niin harvennus-, kuin päätehakkuillekin, josta tulee myös energiapuuta. Iso taimikkokuvio (1) on viljelty aikanaan kuuselle, mutta kuvio on rehevöitynyt ja on siten kiireisen hoitotyön tarpeessa.  Palstoilla sijaitsee myös vanhat purkukuntoiset rakennukset. Päärakennus on hirsirakenteinen. 

Eteläisempi palsta on korjattavissa vain talviaikaan, ja se on käsitelty perusteellisesti n. 3 vuotta sitten. Uudistusalat eivät ole taimettuneet kunnolla  ja kuviot tulee muokata sekä, uudistaa seuraavana kesänä. Kasvatusmetsäkuviot ovat pääosin rauduskoivikoita. Palstan läpi virtaa sameavetinen joki, joka huomioitava tulevaisuuden hakkuissa riittävin suojavyöhykkein. 

Kolmas palsta on Maijoonjärven rannalla oleva pieni rantametsäkaistale, jossa on vanha purkukuntoinen kalastusmaja ja sauna. Puusto on pääosin päätehakkuukypsää rauduskoivua ja kuusta. Kuvion voi käsitellä poimintahakkuilla, tai uudistaa avohakkuulla, kunhan huomioi riittävät suojavyöhykkeet järvelle päin. 

Alla olevasta kuvaajasta nähtävällä markkinahintaennusteella (oikea asteikko) ja nettokassavirroilla (vasen asteikko) päädytään  3,9 % tuottoennusteeseen tuoton keskimääräisen vaihteluvälin ollessa 3,7 %-4,0 %. Tuottoennuste on metsäkiinteistömarkkinoille keskimääräinen. Pidemmän aikavälin tarkastelussa tuottovaade on keskimääräistä parempi.

 

Metsästysvuokrasopimus: Ei metsästysvuokrasopimusta voimassa. Alueella toimii kuitenkin Karhusjärven Erä ry.

Tiedot tiehoitokunnista: Ei tiekuntia tai tiemaksuja

Kiinteistötunnus: 405-510-2-38

Kiinteistön nimi: Kujansuu

Osoite ja lähestyminen:Marttilantie 244, 54230 Lappeenranta

Kaavoitus: Kiinteistörekisteriotteen mukaan ei kaavoitusta.

Osuudet yhteisiin alueisiin: Yhteinen maa-alue 405-510-878-1 mutapalsta, yhteinen maa-alue 405-510-878-2 venevalkama, yhteinen maa-alue 405-510-878-3 yhteinen vesijättö, yhteinen maa-alue 405-510-878-4 venevalkama, yhteinen vesialue 405-876-32-1 Nuijamaanjärven osakaskunta
Kiinteistövero: 151,97 €

Oma: Kyllä

Alueella käyttö-/luovutusrajoitus: Ei

Kokonaispinta-ala: 16,6 ha

Metsämaanpinta-ala: 15,1 ha


Vastaanottaja / välittäjä
Jaakko Hekkala
Kohde numero
10

Kohteen hintapyyntö on 45000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.