Metsätila Ilomantsissa

pinta-ala
Kuutiot 6 194 m³
metsaa
Pinta-ala 30 ha
eurot
Hinta 200 000 €
Tarjoa viimeistään 11.6.2023 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Metsätila Ilomantsissa.

Tilan metsät ovat olleet pitkään ilman käsittelyjä. Tilan 02- ja 03-kuvioilla harvennukset ovat kiireellisiä ja osin myöhässä.

Hyvällä harvennusotteella (alaharvennus) tilalla on saatavissa hyvät kasvatusmetsät.  04-Kuviot on iäkkäitä, mutta niitä on harvennettu kerran tai kaksi ja puusto on järeää sekä hyvälaatuista. Päätehakkuukuvioilla on pylvääksikin kelpaavaa hyvin karsiutunutta mäntyä, hyvälaatuista kuusta ja hieman järeitä vanerikoivujakin. Aukeasuon laidoilla on joitain pieniä metsälain tärkeäksi elinympäristöksi luokiteltavia kuvioita, joiden rahallinen arvo on kuitenkin pieni. Metsäisempi palsta Kätkäjärven eteläpuolella on hankalasti saavutettavissa ja vaatii talvitien jäädyttämisen Pitkälahdesta/Peltolan talolta käsin.

Pohjoisemmassa oleva kokonaisuus, jossa myös huonokuntoiset rakennukset ja pellot sijaitsevat, on hyvin saavutettavissa myös kesäaikaan.   Osa metsäkuvioista on syntynyt vanhoille laidunmaille ja metsänhoidollisessa mielessä myös tämän palstan metsät kannattaa käsitellä pikimmiten.   Kaava-alueella avohakkuut eivät ole suotavia, joten tuoton puolesta uudistuskypsissä metsissä suosittava poimintahakkuita, ja kehityskelpoisemmilla kuvioilla voi tehdä harvennuksia.  Männyn laatu on paikoin hieman eläväistä ja paksuoksaista rehevyydestä johtuen. Lisäksi puustosta löytyy niin rauduskoivua, hieskoivua, haapaa, kuin terva- ja harmaaleppääkin.  Kuvio 1 on puustoinen 0.6ha saari, joka on myös käsittelyjen ulkopuolella. Saareen kannattaa hakea suojelua- tai ympäristötukikorvausta. 

Pihapiirin rakennukset ovat arvottomia. Vaatimaton rantasauna nätillä paikalla Kätkäjärven rannassa.

 

Alla olevasta kuvaajasta nähtävällä markkinahintaennusteella (oikea asteikko) ja nettokassavirroilla (vasen asteikko) päädytään 0,77% tuottoennusteeseen tuoton keskimääräisen vaihteluvälin ollessa 0,19 %-1,52 %%. Tuottoennuste on keskimääräistä heikompi, mitä osittain selittää käsittelyohjelma. Tilalle tulee merkittävät kassavirrat suunnittelukauden alussa, jotka ovat pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna huomattavan korkeita. Tuottoennusteeseen vaikuttaa myös huonot korjuuolosuhteet eteläisellä palstalla. Pidemmän aikavälin tuottoennuste kohteelle on positiivisempi. 

Metsästysvuokrasopimus: Ei voimassa olevaa metsästysvuokrasopimusta.

Tiedot tiehoitokunnista: Ryökkylän tiekunta, tiemaksu  172,19€

Pellot: Eivät ole EU-Tukikelposia ja olleet vuokraamatta yhden vuoden.

Rakennukset: Tilalla sijaitsevat arvottomat rakennukset. Kätkäjärven rannassa heikkokuntoinen mökki / saunarakennus. Tilan sähköliittymä purettu, ei maksuja. Kiinteistövero 164,04€.

Kiinteistötunnus: 146-431-4-21, 146-431-10-1, 146-431-7-23 

Kiinteistön nimi: Iivananaho, Mansikka-aho, Simanala 

Osoite ja lähestyminen: Ryökkyläntie 28, 82900 Ilomantsi

Kaavoitus: Yleiskaava. Kohde sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän ja ympäristön yleiskaavassa, ja sen alueella on M-merkinnän lisäksi runsaasti MU-merkintää (mm. ison palstan pohjoisosa, varmasti puolet kohteen metsämaasta) ja peltojen osalta MT:tä. Parissa kohtaa on myös AO-aluetta.

Osuudet yhteisiin alueisiin:Yhteinen vesialue 146-431-876-1 Ryökkylän osakaskunta, Yhteinen vesialue 146-431-876-2 Yhteiset kosket, Yhteinen vesialue 146-431-876-4 Lakkalampi, Yhteinen maa-alue 146-431-878-1 Mutapalsta
Rasitteet: Naapurilla kaivonkäyttöoikeus.

Oma: Kyllä

Alueella käyttö-/luovutusrajoitus: Ei

Kokonaispinta-ala: 56ha

Metsämaanpinta-ala: 30,6ha


Vastaanottaja / välittäjä
Teemu Mäkinen
Kohde numero
10

Kohteen hintapyyntö on 200000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.