Metsätila ja rakennukset Suomussalmella

pinta-ala
Kuutiot 1 133 m³
metsaa
Pinta-ala 10 ha
eurot
Hinta 44 000 €
Tarjoa viimeistään 18.6.2023 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Kahdessa palstassa oleva metsätila. Molemmat palstat hyvin saavutettavissa, pohjoinen jopa kelirikon aikaan, sillä se rajoittuu Hossan tiehen.   Molemmilla Pihlajan on palstoilla mäntyvaltaista varttunutta kasvatusmetsää, metsät luontaisesti syntyneitä, sekä kylvettyjä männiköitä ja ne ovat laadultaan hyviä.   Kuvioilla on hivenen läpimittajakaumaa ja seuraavan käsittelyn voikin tehdä metsänomistajan mieltymysten tai tavoitteiden mukaan, esimerkiksi yläharvennuspainotteisena.  Kasvut ovat seutukunnalle tyypillisiä vt-kangasmaiden kasvuja.   Pienelle tilalle hyvä kehitysluokkajakauma (mahdollistaa lähes koko tilan käsittelyn samalla kertaa).  Seuraava käsittely suositeltavaa tehdä 3-6v sisällä. 

Tilalla kohtuullisessa kunnossa olevat rakennukset.

Tarjouksen voi jättää kokonaisuudesta tai erillisistä palstoista. Etusijalla on ostaja, joka tekee tarjouksen kokonaisuudesta.

Alla olevasta kuvaajasta nähtävällä markkinahintaennusteella (oikea asteikko) ja nettokassavirroilla (vasen asteikko) päädytään 4,5% tuottoennusteeseen tuoton keskimääräisen vaihteluvälin ollessa 4,2 %-4,9 %. Tuottoennuste on hiukan keskimääräistä parempi ja pitää etunsa myös pidemmän aikavälin tarkastelussa.

 

Metsästysvuokrasopimus: Selkosen metsästäjät

Tiedot tiehoitokunnista: Ei tiemaksuja.

Rakennukset: Tilalla sijaitsee vuonna 2003 rakennettu n. 33m2 vapaa-ajanrakennus. Asunnossa on vuolukivileivinuuni ja sähköpatterit.

Vesi ja viemäri:

Pihapiirissä oma kaivo, jonka vedenlaatu on tutkittu ja todettu hyväksi.

Saostuskaivo, joka tyhjennetty kompostiin kunnan hyväksynnällä. Ilmoitus vuosittain Kajaaniin Kainuun Jätehuollon kuntayhtymälle. 

Kiinteistövero: 155,85€

Kiinteistötunnus: 777-408-30-26

Kiinteistön nimi: Pihlaja

Osoite ja lähestyminen: Erkkolantie 77, 89920 Suomussalmi

Kaavoitus: Kiinteistörekisteriotteen mukaan ei kaavoitusta.

Osuudet yhteisiin alueisiin:Yhteinen vesialue 777-408-876-22 Lesovaaran lohkokunta, yhteinen vesialue 777-408-876-29 Kuilisjärvi

Oma: Kyllä

Alueella käyttö-/luovutusrajoitus: Ei

Kokonaispinta-ala: 11,3ha

Metsämaanpinta-ala: 9,9ha


Vastaanottaja / välittäjä
Teemu Mäkinen
Kohde numero
21

Kohteen hintapyyntö on 44000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.