Metsätila Kangasniemellä

pinta-ala
Kuutiot 415 m³
metsaa
Pinta-ala 11 ha
eurot
Hinta 35 000 €
Tarjoa viimeistään 31.5.2023 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Kaksi lähekkäin olevaa palstaa Puulan rantamilla.  Hyväkasvuisia maapohjia, taimikoissa on sahauksen tarve tuleville vuosille, mutta suurin osa taimikoista on hyvin perustettuja.  Kuvio 4 on avohakattu edellistalvelle ja on siten uudistamisen tarpeessa olevaa aukkoa.  Kuvio 6 olisi ensiharvennuksen tarpeessa ja se onkin ennakkoraivattu, muuten tilalla ei ole kovin kiireisiä hakkuutarpeita.  Tiestö on hyvä ja tila hyvin saavutettavissa myös kesäaikaan. 

Hyvä taimivaltainen metsätila.

Alla olevasta kuvaajasta nähtävällä markkinahintaennusteella (oikea asteikko) ja nettokassavirroilla (vasen asteikko) päädytään 4,4 % tuottoennusteeseen tuoton keskimääräisen vaihteluvälin ollessa 4,23 %-4,58 %. Tuottoennuste on hiukan keskimääräistä parempi. 

 

 

Metsästysvuokrasopimus: Ei voimassa olevaa metsästysvuokrasopimusta.

Tiedot tiehoitokunnista: 

Kiinteistötunnus: 213-4352-303

Kiinteistön nimi: Kaunisniemi

Osoite ja lähestyminen: Ukonniementie, 51200 Kangasniemi

Kaavoitus: Ranta-asemakaava. Alueella merkintä  M-2. Maa- ja metsätalousalue. Rantametsissä, 50 metrin etäisyydellä rantaviivasta, ei suositella avohakkuita.

Osuudet yhteisiin alueisiin: Yhteinen maa-alue 97-424-878-9 Yhteiset saaret. Yhteinen vesialue 213-876-26-1 Ukonniemi-Väisälä osakaskunta. Yhteinen vesialue 213-876-32-1 Pohjois-Puulan osakaskunta.

Oma: Kyllä

Alueella käyttö-/luovutusrajoitus: Ei

Kokonaispinta-ala: 11,4ha

Metsämaanpinta-ala: 10,9ha


Vastaanottaja / välittäjä
Teemu Mäkinen
Kohde numero
2

Kohteen hintapyyntö on 35000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.