Metsätila Leppävirralla 420-427-2-21

Metsätila Leppävirralla

Kiinteistötunnus

420-427-2-21
pinta-ala
Kuutiot 6 595 m³
metsaa
Pinta-ala 50,63 ha
eurot
Hinta 200 000 €
Tarjoa viimeistään 15.1.2024 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Varttuneisiin kasvatusmetsiin painottuva 50,63 ha saarikohde Leppävirran Koirusvedellä koostuu noin 40 ha kokoisesta pääsaaresta ja neljästä pienemmästä saaresta. Kokonaisuus on saarikohteeksi hyvin hoidettu, eikä harvennus- tai hoitorästejä ole tällä hetkellä ollenkaan. Ainoa metsänhoitotoimenpide seuraavan 10 vuoden aikana on 4,9 ha kokoisen taimikon varhaisperkaus noin 4 vuoden päästä. Tila on käsitelty hakkuin kokonaan läpi viimeisen 10 vuoden aikana ja seuraava järkevä leimikko meneekin noin 8–10 vuoden päähän. Saarikohteen luonteen takia koko tila kannattaa pyrkiä käsittelemään aina kerralla. Rantaan rajoittuvissa hakkuissa on huomioitava sertifikaattien mukaiset suojavyöhykkeet. Kasvupohjiltaan tila on kokonaan kovapohjaisia kivennäismaita ja suurimmaksi osaksi tuoretta kangasta, mikä takaa hyvät kasvut. Tila on melko lehtipuuvaltainen, kun 39 % ainespuuston tilavuudesta on koivua ja haapaa. Saarille tyypillisesti peruskallio on lähellä maanpintaa ja kivennäismaakerros ohut mikä paikoin pienialaisesti hieman alentavasti vaikuttaa puuston kasvuun. Laadultaan puusto on keskimääräistä pohjat ja sijainti huomioiden. Lähin yleinen veneenlaskupaikka sijaitsee Konnuksen kanavalla, josta on noin 5 km venematka kohteelle. Saarihakkuiden kannalta tila sijaitsee kätevästi aivan sisävesiväylän vieressä.   

 

Edellä esitetyt (mantereen) keskimääräiset markkinahinnat sekä nettokassavirrat johtavat arvion kohteella 3,0 prosentin tuottoennusteeseen tuoton keskimääräisen vaihteluvälin ollessa 2,85-3,15 %. Tuottoennuste on selvästi keskimääräistä maltillisempi, mitä selittää osaltaan poikkeavan korkea lehtipuuosuus (39,2 %). Lehtipuuston tukkiosuus jää uudistushakkuissa puoleen tai alle verrattuna havupuun tukkiosuuteen. Merkittävin syy on kuitenkin se, että markkinahintaennuste on tämänkaltaisella kohteella yliarvio, koska verrokkiaineistossa ei ole saarikohteita. Todettakoon kuitenkin vielä Ulpukan olevan metsätaloudellisessa mielessä saarikohteista sijainniltaan parhaimmasta päästä syväväylän varrella (tästä osoituksena aiemmat puukaupat).

Jos arvion kohde hankitaan hintapyynnöllä (200 000 eur), 15 vuoden nettokassavirrat johtavat yli 5 % tuottoennusteeseen. Tämä on reilusti keskimääräistä parempi tuottoennuste.

Kaikki tässä arviossa esitetyt tuottoennusteet ovat lähtökohdiltaan reaalisia.

Alla olevista linkeistä löydät kohteen summa-arvot ja tuottoennusteen, sekä kuvioluettelon.

Tuottoennuste

Summa-arvot

Kuviot

Lähin yleinen veneenlaskupaikka sijaitsee Konnuksen kanavalla, josta on noin 5 km venematka kohteelle.

Oma: Kyllä

Alueella käyttö/luovutusrajoituksia: Rantaan rajoittuvissa hakkuissa on huomioitava sertifikaattien mukaiset suojavyöhykkeet.

Kokonaispinta-ala: 50,63  ha

Metsämaanpinta-ala: 50,63 ha


Vastaanottaja / välittäjä
Jaakko Hekkala
Kohde numero
59

Kohteen hintapyyntö on 200000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.