Metsätila Pieksämäellä

pinta-ala
Kuutiot 839 m³
metsaa
Pinta-ala 10 ha
eurot
Hinta 29 000 €
Tarjoa viimeistään 31.5.2023 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Useammasta lähekkäisestä palstasta koostuva kokonaisuus Pieksämäellä, Lomatrion ympäristössä. Valtaosa puustosta on kahdessa saaressa (yht. 3.3ha). Saarissa on ympäristötukisopimus voimassa vuoteen 2030 saakka, jonka jälkeen ympäristötukea voi nykytiedon mukaan hakea uudestaan. Mantereen puolen metsät on käsitelty viime aikoina. Isoin palsta (6.4ha) Jyväskylän tien risteyksessä on suurimmalta osin hakattu siemenpuille vuonna 2018 ja taimettuminen on nyt käynnissä.    Lisäksi on kaksi pientä palstaa, josta toinen on hoidettua nuorta metsää (Jyväskyläntien varrella, 0.28ha) ja toinen uudistuskypsää metsää lammen rannalla(0,07ha). Jälkimmäistä palstaa ei ole taloudellisesti järkevää uudistaa. 

Alla olevasta kuvaajasta nähtävällä markkinahintaennusteella (oikea asteikko) ja nettokassavirroilla (vasen asteikko) päädytään 2,7 % tuottoennusteeseen tuoton keskimääräisen vaihteluvälin ollessa 2,53 %-2,84 %. Tuottoennuste on keskimääräistä matalampi, mitä selittää karunpuoleiset maapohjat sekä maltilliset kassavirrat suunnittelukaudella.

Metsästysvuokrasopimus: Ei voimassa olevaa metsästysvuokrasopimusta.

Tiedot tiehoitokunnista: Tieoikeudet kiinteistörekisteriotteella.

Kiinteistötunnus: 593-435-8-5 & 593-435-8-3

Kiinteistön nimi: Kaunisho & Pieksänniemi

Osoite ja lähestyminen: Järvisuomentie 712, 76850 Pieksämäki

Kaavoitus: Kiinteistörekisteriotteella merkitty Asemakaava-alueeksi (ohjeellinen tonttijako). Kaavoitus varmistettu Pieksämäen kaupungilta: “Alueella on voimassa keskusta-alueen strateginen osayleiskaava. Alueita voi käyttää normaalisti metsätalouden harjoittamiseen. Yleiskaavassa ei edellytetä maisematyölupaa vaan metsänkäsittelyt tehdään metsälain mukaisesti.”

Osuudet yhteisiin alueisiin: Yhteinen vesialue 593-876-15-4 Naakkima-Naarajärvi osakaskunta

Oma: Kyllä

Alueella käyttö-/luovutusrajoitus: Saaripalstoilla voimassa sopimus ympäristötuesta.

Kokonaispinta-ala: 13,8ha

Metsämaanpinta-ala: 10,9ha


Vastaanottaja / välittäjä
Teemu Mäkinen
Kohde numero
3

Kohteen hintapyyntö on 29000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.