Metsätila Pyhäjärvellä

pinta-ala
Kuutiot 3 542 m³
metsaa
Pinta-ala 22 ha
eurot
Hinta 140 000 €
Tarjoa viimeistään 31.5.2023 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Puustoinen, joen halkoma kiinteistö.  Joen pohjoispuoli rajoittuu asfalttitiehen 27 (Vaskikellontie), josta itäkulmaukseen tulee vanha pisto, ja jota kautta korjuu onnistuu tilan pohjoisosaan. Joen pohjoispuoli on näin ollen kesäkorjuukelpoinen.  

Kuvio 15 on harvennettu 7-8 vuotta sitten ja se saa odotella seuraavaa käsittelyä vielä 7-8 vuotta, mutta muuten metsät ovat kiireesti harvennuksen tarpeessa.   Joen molemmin puolin on uudistuskypsyyttä kolkuttelevat, hieman erirakenteisuutta/läpimittajakaumaakin sisältävät kuviot. Joen rantaan on jätettävä sertifikaatin mukainen suojavyöhyke tulevilla hakkuilla. Joen eteläpuoli on hankalammin saavutettavissa.

Puuston kasvu on kasvupaikoille keskimääräistä, mutta myöhästyneiden harvennusten takia puusto ei ole päässyt järeytymään toivotusti.  Alaharvennusotteella tehtynä puusto on kuitenkin elpymiskykyistä latvustensa puolesta. Puuston laatu on muuten keskimääräistä, eikä isompia, sahapuun laatua haittaavia vikanaisuuksia ole, jos puu vain pääsee järeytymään. 

Tilalla on muutamia pieniä taimikkokuvioita, joissa on koivua päällä ja kuusella on reilua kokovaihtelua. Nämä kuviot kannattaa käydä raivaussahalla läpi muutaman vuoden sisään. 

 

Alla olevasta kuvaajasta nähtävällä markkinahintaennusteella (oikea asteikko) ja nettokassavirroilla (vasen asteikko) päädytään 5,7 % tuottoennusteeseen tuoton keskimääräisen vaihteluvälin ollessa 5,4 % – 6,1 %. Tämä kuvaa tilannetta, jossa kohde ostetaan markkinahintaan, käsitellään kohdetta suunnitelman mukaisesti ja myydään kohde 15 vuoden kuluttua markkinahintaan. 

Tuottoennuste on keskimääräistä parempi, mikä selittyy merkittävällä arvokasvupotentiaalilla. Arvokasvun lisäksi kohteella on merkittäviä hakkuumahdollisuuksia etenkin välittöminä haltuunottotoimenpiteinä. Pidemmän aikavälin tuottoennuste kohteelle on hieman maltillisempi mutta sekin on keskimääräistä parempi. 

Metsästysvuokrasopimus: Ei voimassa olevaa metsästysvuokrasopimusta.

Tiedot tiehoitokunnista: Kiinteistörekisteriotteen mukaan ei virallista tieoikeutta.

Kiinteistötunnus: 626-403-70-12

Kiinteistön nimi: Jokipolvi

Osoite ja lähestyminen:Vaskikellontie 274, 86800 Pyhäjärvi

Kaavoitus: Kiinteistörekisteriotteella ei merkittyä kaavaa.

Osuudet yhteisiin alueisiin:Yhteinen vesialue 626-403-876-1 Pyhäjärven jakokunta.  Yhteinen maa-alue 626-403-878-1 Pyhäjärven jakokunta. Yhteinen maa-alue 626-403-878-30 Pyhäjärven jakokunnan maaalue

Oma: Kyllä

Alueella käyttö-/luovutusrajoitus: Ei

Kokonaispinta-ala: 22,03ha

Metsämaanpinta-ala: 21,93ha


Vastaanottaja / välittäjä
Teemu Mäkinen
Kohde numero
1

Kohteen hintapyyntö on 140000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.