Metsätila Rääkkylässä

pinta-ala
Kuutiot 879 m³
metsaa
Pinta-ala 9 ha
eurot
Hinta 55 000 €
Tarjoa viimeistään 18.6.2023 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Kesällä korjattavissa oleva kohde Rääkkylässä. Tilan länsiosaan tulee kesäkelpoinen tie ja kääntöpaikka.  Tien penkat ovat hieman vesakoituneet ja ne kannattaa raivata esimerkiksi taimikonhoitojen yhteydessä. 

Uusi metsänomistaja pääsee heti tekemään reilumman kokoisen puukaupan, joka painottuu avohakkuisiin, sekä rehevimmän kuvion (3) kevyeen harvennukseen.   Tilan maapohjat on pääosin keskitason mustikkatyyppiä ja männyn istutus on hyvä vaihtoehto. 

Taimikoissa on hyvä puulajisekoitus rauduskoivua, mäntyä ja hieman kuustakin.  Puuston pituus ja koko vaihtelee kuvioilla hieman ravinteisuuden mukaaan, taimikonhoito kannattaa tehdä lähivuosina. 

Myynnissä Pyssysalontien varressa olevat palstat. Myyjä pidättää määräalana Rantakujalla sijaitsevan palstan. Myyjä vastaa lohkomiskustannuksista.

Alla olevasta kuvaajasta nähtävällä markkinahintaennusteella (oikea asteikko) ja nettokassavirroilla (vasen asteikko) päädytään 4,9% tuottoennusteeseen tuoton keskimääräisen vaihteluvälin ollessa 4,5 %-5,2 %.Tuottoennuste on keskimääräistä parempi, mikä osaltaan selittyy rehevänpuoleisilla maapohjilla sekä hyvillä hakkuumahdollisuuksilla suunnittelukaudella.

Metsästysvuokrasopimus: Ei voimassa olevaa metsästysvuokrasopimusta.

Tiedot tiehoitokunnista:

 

 

Kiinteistötunnus: 707-4124-76

Kiinteistön nimi: Ainola

Osoite ja lähestyminen: Pyssysalontie 430, 82300 Rääkkylä

Kaavoitus: Yleiskaava

Osuudet yhteisiin alueisiin: Yhteinen vesialue 707-412-876-2 Rääkkylän kylän kalaveden osakaskunta, yhteinen maa-alue 707-412-878-3 Venevalkama, yhteinen maa-alue 707-412-878-4 Venevalkama
Rasitteet: Yksi 50 000€ sähköinen panttikirja. Kohde myydään rasituksista vapaana.

Oma: Kyllä

Alueella käyttö-/luovutusrajoitus: Ei

Kokonaispinta-ala: 9,5 ha

Metsämaanpinta-ala: 7,9 ha


Vastaanottaja / välittäjä
Teemu Mäkinen
Kohde numero
4

Kohteen hintapyyntö on 55000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.