Metsätila Suomussalmella

pinta-ala
Kuutiot 723 m³
metsaa
Pinta-ala 17 ha
eurot
Hinta 20 000 €
Tarjoa viimeistään 4.6.2023 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Metsätila Suomussalmella.

Koko tila on harvennettu n. 5-6 vuotta sitten. Tilan pääpuulajit ovat mänty ja hieskoivu. Tilan maapohjat mahdollistavat luontaisen taimiaineksen syntymisen ja taimia on nähtävissä ympäri tilaa. Tilalla on myös satunnaisia aliskasvoskuusia, jotka ovat varsin hyväkasvuisia.  Hirvituhoja on hieman.

Tilan taimettumista on seurattava ja kun riittävä taimisto on olemassa, voi lähes koko tilalle tehdä ylispuun poiston (8-15 vuoden kuluttua). Samalla on hyvä käydä tila raivaussahan kanssa lävitse ja varmistaa parhaan taimiaineksen kasvu.

Maapohjat ovat pääosin tuoreita, soistuneita(ojitettuja) hienojakoisia maita ja osin turvemaita. Korjuu onnistuu talvella tilan eteläosaan, jossa tie.  

 

Alla olevasta kuvaajasta nähtävällä markkinahintaennusteella (oikea asteikko) ja nettokassavirroilla (vasen asteikko) päädytään 4,9 % tuottoennusteeseen tuoton keskimääräisen vaihteluvälin ollessa 4,34% 5,48 %. Tämä kuvaa tilannetta, jossa kohde ostetaan markkinahintaan, käsitellään kohdetta suunnitelman mukaisesti ja myydään kohde 15 vuoden kuluttua markkinahintaan. Kohteen tuotto on keskimääräistä parempi suunnittelukaudella mitä selittää sen keskimääräistä rehevämmät maapohjat ja simuloinnin optimistinen näkemys taimiaineksen syntymisestä. Pidemmän aikavälin tuottoennuste on kohteella maltillisempi. 

Metsästysvuokrasopimus: Ei voimassa olevaa metsästysvuokrasopimusta.

Tiedot tiehoitokunnista: Tieoikeudet kiinteistörekisteriotteella.

Kiinteistötunnus: 777-407-12-78

Kiinteistön nimi: Eksyttävänpalsta

Osoite ja lähestyminen: Ukkolantie, 89600 Suomussalmi

Kaavoitus: Kiinteistörekisteriotteelle ei merkitty kaavoitusta.

Osuudet yhteisiin alueisiin: Ei osuuksia yhteisiin alueisiin.

Oma: Kyllä

Alueella käyttö-/luovutusrajoitus: Ei

Kokonaispinta-ala: 17,8ha

Metsämaanpinta-ala: 16,1ha


Vastaanottaja / välittäjä
Teemu Mäkinen
Kohde numero
8

Kohteen hintapyyntö on 20000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.