Sotkamo Honkala

Sotkamo Honkala

Kiinteistötunnus

765-405-101-19
pinta-ala
Kuutiot 10 700 m³
metsaa
Pinta-ala 96,42 ha
eurot
Hintapyyntö 396 000 €
Tarjoa viimeistään 14.3.2024 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Hyväkasvuinen ja iso metsätila Sotkamon Pohjavaaralla.

Tilan kasvut ovat hyvällä tasolla ja kohde on ollut aktiivisen metsänhoidon piirissä. Reilu vuosikymmen takaperin olennaisimmat kuviot on harvennettu, sekä taimikot hoidettu kasvukuntoon. Keskikasvu on tällä hetkellä noin 5.8 kuutiota hehtaarilla, eli 541 kuutiota vuodessa. Metsämaan pinta-ala on 94.16 hehtaaria.

Tilan kehitysluokkajakauma ja puusto takaa tulevaisuuteen hyvät kasvut ja runsaan arvosiirtymän, kun tilan käy läpi harvennusten ja metsänhoitotöiden osalta 1-3 vuoden sisällä, hyödyntäen hyvää kuitu- ja energiapuun hintatasoa. Nettokassavirta ensimmäisellä viisivuotiskaudella on  noin 83 000 euroa. Toisella viisivuotiskaudella kassavirta on arviolta 65 000 euroa ja kolmannella kaudella noin 264 000 euroa.  Viidentoista vuoden arvioitu nettokassavirta on näin ollen yhteensä noin 407 000 euroa.  Kassavirrat ja tuottoennusteen löydät arviomateriaaleista.

Varttuneet kasvatusmetsät ovat pääosin männiköitä, joiden laatu on keskimääräisellä tasolla. Ohut ja kuiva oksa tyvillä ei rajoita tukkipuun katkontaa, vaikka se lumisissa kuvissa korostuukin. Nuoret kasvatusmetsät ovat mt:lle hyvälaatuisia ja -kasvuisia kuusikoita, paikoin on reilummin hieskoivua seassa ja ylispuustona. Myös ennakkoravauksen tarpeita ilmenee osalla alueista. Hieskoivuvaltaisemmat kuviot voi esimerkiksi laittaa pitkälleen, tai harvetaa riittävän väljään asentoon ja odotella luontaisen kuusialikasvoksen voimistumista. Osalla kuvioista on ylispuun poistoakin tehtävissä. Taimikot ovat pääosin istutuskuusikoita, joissa raivauksen tarve vaihtelee. Havupuiden tukkiaihiot ovat hyvällä tasolla ja kiertoajan loppua kohden jalostettavissa.

Tila on kohtuullisen hyvin saavutettavissa ja keskimääräiset metsäkuljetusmatkat jäävät lyhyeksi. Hyvärakenteinen ketolantie kulkee tilan länsiosan läpi, ja myös pohjoisesta päin tulee kesäajettava tie tilan pohjoisosaan. Pohjoisen kääntösilmukasta on kevyt, puunajoonkin aikanaan käytetty silta Ruuhijärvestä laskevan kanavan yli. Tieoikeus on myöskin etelästä päin, josta tulee vanha talvitiepohja tilan keskiosaan. Tätä kautta on ajettu aiemman harvennuksen puita noin 12 vuotta sitten. Talvitiepohja ja kääntöpaikka voivat vaatia leventämistä ennen seuraavaa rekkarallia.  Tieoikeuskartta on ladattavissa sivun alareunasta (MML asiakirjat)

Tilalla on noin kilometrin verran ruuhijärven länsirantaa. Kaavaa alueella ei ole, Ruuhijärvi on matala ja suopohjainen järvi.

PÄIVITYS 15.2.2024 : KUVIO 52 ON PÄÄLLEKKÄISENÄ KUVIOTIETONA KUVION 51 PÄÄLLÄ. ELI KUVIOTA 52 EI OLE.

 VAIKUTUS PUUMÄÄRÄÄN: - 163m3 (kuitua).
 Pinta-alaan: - 1.4 hehtaaria, 
 Arvoon: n. -4000 euroa.

Todellinen metsämaan pinta-ala 94.16 hehtaaria ja vaikutus kokonaisuuteen n. 1%.

 

 

Kokonaispinta-ala 95,4 hehtaaria, josta metsämaata 95.4 hehtaaria

 

Ei kiinteistöveroa

Ketolantie on perusparannettu n. 5 vuotta sitten ja se on hyvässä kunnossa. Kunta pitää tietä auki talvisin, vuosittaista tiemaksua ei ole kerätty.

Kohde myydään rasituksista vapaana.

Kysy lisätietoja tarvittaessa välittäjältä.


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
70

Kohteen hintapyyntö on 396000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Omalla Maalla, nainen ja metsämaisema

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!