Talousmetsää ja luonnonsuojelualue Lohjalla

Lohja Valkama

Kiinteistötunnus

444-467-4-89
pinta-ala
Kuutiot 924 m³
metsaa
Pinta-ala 24 ha
eurot
Hintapyyntö 65 000 €
Tarjoa viimeistään 8.3.2024 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

24,9 hehtaarin metsätila Lohjan Haarjärvellä, vain tunnin ajomatkan päässä Helsingin ydinkeskustasta. Tila on erinomaisesti saavutettavissa kattavan tieverkoston kautta. Turku-Helsinki moottoritieltä matkaa on tilalle noin 5 kilometriä maanteitse. 

Tilan kokonaispuusto on noin 3000 kuutiometriä, josta 2086 kuutiota on luonnonsuojelualueella. Lisäksi kuviolla 7 (0,2 hehtaaria, 31 m3) on ympäristötukisopimus ja kuvio on osin metsälakikohde (jyrkänne).  

Metsätalouden alla olevasta pinta-alasta 4,9 hehtaaria on ylispuustoista taimikkoa. Ylispuustona on järeää mäntyä ja rauduskoivua, jotka ovat siementäneet alueelle kohtalaista taimiston alkua. Kuviot on myös äestetty ja kylvetty männylle, mutta paikoin on aukkoisempia kohtia. Pienialaiset aukkoisemmat kohdat voivat näin ollen vaatia täydennysistutusta lähivuosina, kunhan ylispuut on poistettu. Ylispuunpoiston voi tehdä 2-3 vuoden sisällä, jos se aiotaan tehdä. Kuvioille tulee aikanaan hyvä sekametsä, kunhan huolehtii myös raivaussahatyöt ja mahdolliset täydennysistutukset ajallaan. 

Loput 4,9 hehtaaria on varttunutta, mäntyvoittoista sekametsää. Kuusta ja koivua on myös sekapuuna vaihtelevasti. Kuvion 13 itälaidalla on järeämpiä kuusia ja osaan puista on iskenyt kirjanpainaja. Kuvion 13 itälaita voi siten olla kannattavinta uudistaa jo esimerkiksi ylispuiden poiston yhteydessä.  Ensimmäisen kymmenvuotiskauden nettokassavirrat ovat maltillisia, tulojen muodostuessa harvennuksesta ja ylipuiden poistosta. Metsänhoitomenoja on tiedossa ylispuustoisten taimikoiden perkauksesta. Reilummat positiiviset kassavirrat odottavat noin viidentoista vuoden päässä. Tarkemmat kassavirrat ja tuottoennusteen löydät arviomateriaaleista. Tuottoennuste koskee vain metsätalouden alla olevia alueita, eikä se ota huomioon luonnonsuojelualueiden puustoa(kertakorvaus saatu), tai telemaston vuokrasopimusta.

 

Tilalla on oma, yksityinen luonnonsuojelualue (Pekkarinmäki). Arvokkaalla kallioselänteellä sijaitseva Pekkarinmäki erottuu ympäristöstään alueen korekeimpana kalliona. Luonnonsuojelualue on kooltaan n. 14.2 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen kuvio 11 on pinta-alaltaan n. 9.4 hehtaaria ja se on pääosin vanhempaa luonnonsuojelualuetta. Kuvio on karun kaunista  luontotyyppiä ja sen puusto on  vanhaa, enimmäkseen luonnontilaisen kaltaista mäntymetsää. Jyrkänteiden ja silokallioiden lomassa monimuotoisuuden kirjoa täydentävät niin maalahot, kuin humisevat ikihongat, sekä monipuolinen eliöstö. Kalliouurteiden pinnalla on mattona poronjäkälää, jota pitkin metsässä samoilijan on mukavaa tallustella. Maastonmuodot ovat osin voimakaspiirteisiä, mutta kuitenkin suhteellisen helppokulkuisia ja autolla pääsee aivan suojelualueen rajalle etelästä päin. Kuviotiedoissa kuvion koko on 9.4 hehtaaria, mutta kuviolla sijaitsee telemasto, jolle on vuokrattu 6200 neliömetrin alue. Kartta alueesta löytyy telemaston vuokrasopimuksesta, joka liitteenä. 

Luonnonsuojelualueen kuvio 9 on pinta-alaltaan n. 4,8 hehtaaria ja se on uudempaa luonnonsuojelualuetta. Puusto kuviolla on vielä talousmetsän kaltaista, 5 vuotta sitten harvennettua, mäntyvoittoista sekametsää.  Luonnonsuojelualueella tavattiin maastokäynnin yhteydessä komea kruunusarvinen hirvi, kuin myös metsäkanalinnuista teeri ja pyy. Myös merkkejä ketuista ja jäniksistä löytyi, eli eläinlajiston diversiteettiäkin alueella on. 

Pekkarinmäen päällä on Telian masto. Mastosta on saatu kertakorvaus vuokrasuhteen alussa ja vuokrasopimus päättyy vuonna 2030. Vuokra—aika 1.11.1980 – 31.10.2030. Ellei sopimusta puolin tai toisin irtisanota vähintään yhtä (1 ) vuotta ennen vuokra-ajan päättymistä, jatkuu vuokrasopimus viisi (5 ) vuotta eteenpäin jäljempänä mainituilla ehdoilla (Vuokrasopimus liitteenä). 

Kiinteistön Pinta-ala: 24,93 hehtaaria (koostuen alla olevista)

Aktiivisen metsätalouden alla olevaa maata: 9.8 hehtaaria

Ympäristötukisopimus / metsälakikohteet: 0.2 hehtaaria (kuvio 7)

Luonnonsuojelualueiden(metso) pinta-ala: 14.2 hehtaaria (sis. telemastolle vuokratun 0.62 ha)

Tiestön alle jäävä pinta-ala: n. 0.7ha

 

Tiemaksut yhteensä 330 euroa vuodessa.

Telemaston vuokrasopimus

Metsästys on sallittua maanomistajan luvalla. Myös luonnonsuojelualueella metsästys on sallittua.


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
43

Kohteen hintapyyntö on 65000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Omalla Maalla, nainen ja metsämaisema

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!