Kuusamon yhteismetsän osuus

Kiinteistötunnus

305-421-77-2
pinta-ala
Kuutiot m³
metsaa
Pinta-ala 93000 ha
eurot
Hinta 50000€
Tarjoa viimeistään 23.59

Myydään 0,02 kokoinen osuus Kuusamon yhteismetsästä.

Kuusamon yhteismetsä on osakaskiinteistöjen omistajien omistamaa yksityismaata ja organisaation toiminta perustuu kestävän ja vastuullisen metsätalouden harjoittamiseen.

Yhteismetsän pääliiketoimintaa on puun tuottaminen ja myynti. Lisäksi he vuokraavat erilaisia käyttöoikeuksia maa-alueilta sekä myyvät muun muassa metsästysoikeuksia ja maa-aineksia. Metsät sijaitsevat Kuusamossa, Suomussalmella, Taivalkoskella ja Posiolla. Kuusamon yhteismetsä on Suomen suurin yhteismetsä noin 93 000 hehtaarin kokonaispinta-alalla. Osakaskiinteistöjä, joihin yhteismetsäomistus kuuluu, on 4 121 kappaletta.

Yhteismetsän tarkempiin tietoihin voit tutustua osoitteessa: https://www.kuusamonyhteismetsa.fi/index.htm

Kuusamon yhteismetsä on jakanut vuosittain tuloksestaan ylijäämää. Ylijäämä on osakkaille verotonta tuloa, sillä Kuusamon yhteismetsä on huolehtinut verojen maksusta. Jaettavan ylimäärän määrä on viime vuosina kasvanut. Viime vuoden ylijäämä nousi jo yli 50 000 euron.

Kuusamon yhteismetsä takaa tasaisen tulovirran, erinomaiset virkistysmahdollisuudet maa-alueillaan ja huolettoman vaihtoehdon metsän omistamiseen. Yhteismetsä on vakaa ja turvallinen sijoituskohde.

Ainutlaatuinen mahdollisuus päästä osakkaaksi palaan suomalaista luontoa.

Lisätietoa Kuusamon yhteismetsän arvonkehityksestä.
Tilastotietoa yhteismetsäosuuksista

Vastaanottaja / välittäjä
Kohde numero

Kohteen hintapyyntö on 50000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.