Viiden metsätilan kokonaisuus – Voit tarjota myös yksittäisistä tiloista

Virtala

Kiinteistötunnus

615-406-16-2
pinta-ala
Kuutiot 12227 m³
metsaa
Pinta-ala 134.2 ha
eurot
Hintapyyntö 320000€
Tarjoa viimeistään 22.2.2024, 23.59

Myynnissä viiden metsätilan kokonaisuus. Neljä tiloista sijatsee Pudasjärvellä ja yksi Puolangalla.    Tilat myydään ensisijaisesti kokonaisuutena, mutta voit tarjota myös yksittäisistä tiloista, tai mieleisestäsi kokonaisuudesta. Kysy välittäjältä lisätietoa tarvittaessa!

 

Pudasjärvi Petäjävaara 615-413-29-103, 52.37 ha

Metsät ovat mäntyvaltaisia ja suurimmalta osin kuivahkoja kankaita tai vastaavia turvekankaita. Tilan hakkuut on tehty ajallaan ja seuraavilla hakkuilla ei suuremmin kiirettä eikä metsänhoitorästejä ei myöskään ole. Vesitaloudessa on lieviä haasteita, sillä ojat alkavat olla paikoin tukossa. Vesi juoksee kuitenkin vielä kohtuullisesti eikä se ole nostanut pintaa korkealle. Metsäkuljetusmatka on keskimäärin 330 metriä.

Tila sijaitsee Nikuntien varressa pohjoispuolella. Nikuntie on vasta perusparannettu metsätaloutta ajatellen. Idästä päin tulee kulku-ura tilalle, jota on käytetty edellisissä hakkuissa hyväksi. Lanssit ja kääntöpaikat ovat naapurin puolella.

Pudasjärvi Saimala 615-404-10-9 40.99 ha

Saimala sijaitsee Pudasjärven Kollajalla. Tilalle johtaa Naisjärventieltä hyvä metsäautotie, joka on kesäkelpoinen raskaalle liikenteelle. Tie kulkee tilan läpi ja näin ollen tila on hyvin saavutettavissa. Tila on pääosin talvikorjuukohde lukuun ottamatta osaa itäpään kuvioita, jotka voidaan korjata kesällä oikeanlaisella kalustolla. Länsipään keskimetsäkuljetusmatka on noin 450-500 metriä ja itäpään keskimetsäkuljetusmatkat n. 150 metriä. Lanssimaat on tehtävissä omalle maalle ja kääntöpaikat naapuritilojen teiden liittymistä. Lähitulevaisuudessa tilalla on harvennuksen tarvetta. Vesitalous on kohtalaisessa kunnossa vaikkakin paikoin on kunnostuksen tarvetta.

 Pudasjärvi Tuhanlampi  615-411-69-8 38,2 ha

Tilalle on tulossa noin 5-10 vuoden päästä hakkuita. Tila on kauttaaltaan talvikorjuu ja lanssimaat ovat valmiina. Ojitukset ovat hyvässä kunnossa ja vesi virtaa hyvin. Joissakin kohden ojat ovat syöpyneett leveämmäksi. Tilalle kulkee noin kilometrin mittainen talvitie, joka on loppupäästä raivauksen tarpeessa. Keskimääräinen metsäkuljetusmatka on noin 300 metriä. Kuvioilla 1 esiintyy hirvituhoja.

Pudasjärvi Virtala, 615-406-16-2, 59.65 ha

Virtala-tila koostuu neljästä erillisestä palstasta, jotka kaikki sijaitsevat Pudasjärvellä, Kurjen kylällä. Tilan pääpalsta Kellomutkantien varressa on hyvin saavutettavissa ja kesäaikaan korjattavissa tien molemmin puolin. Hakkuita on tulevaisuudessa kahdella käsittelykerralla noin 24 hehtaarin verran, joista päätehakkuuta vajaa 20 hehtaaria ja loput harvennuksia. Kiireellisiä hoitotöitä on noin 7 hehtaaria pohjoisimmalla palstalla. Pääosin tila on hyvässä kasvukunnossa.

Kellomutkantien varressa olevalla palstalla on ollut Paula-myrskyn aiheuttamaa tuhoa kuvioilla 15, 16, 18, 20, 28 vuonna 2021. Myrskyn aiheuttamat tuulenkaadot on tuolloin kerätty ja samalla harvennettu nämä kuviot. Itäisimmän palstan läpi kulkee Venymänoja, jossa majava on tehnyt tuhoa. Kuvio 39 on kokonaisuudessaan tuhoaluetta ja kuvion pohjoisosassa tuho on levinnyt kuvion 38 puolelle. Majavan pato ei ole palstalla vaan sen on todennäköisesti alavirralla.

Puolanka Usvametsä 620-406-18-13 20.97 ha

Puolangan Lylykylässä sijaitseva Usvametsä rajoittuu Kaihlas- ja Risujärveen. Kaihlasjärven rantamilla on erämökille paikkoja sekä tilalla on laaja-alaiset metsästysmahdollisuudet. Tilalle pääsee Risuvaarantien kautta ja tila on metsähallituksen maiden ympäröimä. Tila on käsitelty kauttaaltaan 2022 ja seuraavat hakkuut tulevat olemaan 5-7 vuoden päästä.  Keskimetsäkuljetusmatka tilalla on noin 800 metriä tilalta länteen päin Metsähallituksen maiden läpi, Metsähallituksen metsäautotielle. Tila on korjattavissa talvikorjuuna.

Maapohja: Oma

Alueella käyttö/luovutusrajoituksia: Ei

Kokonaispinta-ala: 208.8  ha

Metsämaanpinta-ala: 134,2ha

Kaava: Ei

Rakennukset: Ei ole

Tiemaksut: 63.3 € Petäjävaara (2023)

Kiinteistövero: 0 €

Jätemaksut: 0 €

Sähkömaksu: 0 €

Muut maksut: 0 €

Voimassa olevat hakkuu/metsänhoitotoimenpiteet: Ei

Voimassa olevat hakkuu/metsänhoitotoimenpiteet: Ei

Metsästysvuokrasopimus: Kyllä, Petäjävaara: Sotkajärven metsästysseura,Tuhanlampi: Tuhansuon metsästysseura, Virtala; Ervastin metsästysseura, Saimala: Varpulan Erä ry, Usvametsä: Lylykylän metsästysseura, Kaski Temmesjoen metsästysseyra ry

Luontokohteet: Kyllä, monella eri kuviolla

Maa-aineksen nostolupa: Ei

Voimassa olevat maanvuokrasopimukset: Ei

Voimassa olevat ympäristötukisopimukset: Ei

Myyjä pidättää oikeuden: Ei

 


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
63

Kohteen hintapyyntö on 320000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!