Tarjousmenettelyn ehdot

Tarjousmenettelyn ehdot

1. Hintapyyntö

Myynti-ilmoituksessa näkyvä hinta on metsätilan hintapyyntö. Ostajaehdokas voi tarjota metsätilasta
mielestään sopivan hinnan, joka voi olla ostajan oman näkemyksen mukaan enemmän kuin
hintapyyntö, ilmoitetun hintapyynnön verran tai vähemmän kuin asetettu hintapyyntö. Tilan
hintapyyntö määritellään metsäalan ammattilaisten tekemän tila-arvion, myyjän tavoitteiden ja
nykyisen markkinahinnan mukaisesti.

2. Tarjousaika

2.1. Aikarajallinen tarjousaika

Aikarajallinen tarjousaika tarkoittaa suljettua tarjousmenettelyä, jossa tarjousten vastaanottamisaikana
vastaanotetut tarjoukset toimitetaan kerralla yhdessä myyjälle vasta tarjouksien vastaanottamisajan
jälkeen. Myynti-ilmoituksessa on ilmoitettu tarjouksien vastaanottamisen määräaika, ja tarjouksen on
oltava perillä välittäjällä tähän määräaikaan mennessä. Ostajaehdokkailla on aikaa muuttaa tarjoustaan
määräajan umpeutumiseen saakka. Määräajan umpeutumisen jälkeen tarjouksen jättäneillä ei ole enää
mahdollisuutta muuttaa tarjoustaan.

Välittäjä esittelee myyjälle ostajaehdokkaiden tarjoukset viipymättä. Myyjä pidättää itselleen
oikeuden päättää, hyväksyykö vai hylkääkö hän tarjouksen. Välittäjä ilmoittaa mahdollisimman pian
määräajan päättymisen jälkeen tarjouksen jättäneille, hyväksyykö vai hylkääkö myyjä tarjouksen.

2.2. Aikarajaton tarjousaika

Aikarajaton tarjousmenettely tarkoittaa sitä, että kohdetta välittävä kiinteistönvälittäjä esittää jätetyt
ostotarjoukset myyjälle viipymättä sitä mukaa, kun niitä saapuu välittäjälle. Myyjä voi hyväksyä,
hylätä tai jättää vastatarjouksen milloin tahansa. Myynti-ilmoituksessa ei ole tällaisessa tilanteessa
määritelty tarjousten vastaanottamiselle määräaikaa.

Myyjä pidättää itselleen oikeuden päättää, hyväksyykö vai hylkääkö hän tarjouksen. Välittäjä
ilmoittaa ostajaehdokkaalle myyjän päätöksestä. Jos myyjä hylkää tarjouksen, ostajaehdokkaalla on
oikeus tehdä uusi tarjous kohteesta, mikäli kohde ei ole poistunut tarjousmenettelystä.

3. Tarjouksen asettaminen

Tarjous toimitetaan myynti-ilmoituksessa mainitulle välittäjälle nettisivujemme tarjouslomakkeella,
sähköpostilla, kirjeellä tai puhelimitse.

4. Tarjouksen tekijän avustaminen

Kiinteistövälittäjä avustaa tarvittaessa ostotarjouksen tekijää kaikissa tarjouksen tekemiseen liittyvissä
asioissa. Ostajaehdokkaat voivat tutustua kaupan kohteen asiakirjoihin kohteen kohdesivulla ennen
tarjouksen jättämistä. Asiakirjat ovat luettavissa kohdesivulla myös tarjouksen jättämisen jälkeen.

5. Tarjouksen sitovuus

Ostotarjous on aina sitova. Jos ostotarjouksen tehnyt kieltäytyy tekemästä kiinteistönkauppaa
ostotarjouksessaan tarjoamillaan ehdoilla, ostotarjouksen tehneen on korvattava ilmoittelusta,
kiinteistöön tutustumisesta ja muista mahdollisista tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset
kustannukset.

6. Tarjouksen voimassaolo

Ostaja asettaa tarjoukselle haluamansa voimassaoloajan. Suositus tarjouksen voimassaoloajalle on
vähintään 7 vuorokautta. Jos tarjoukseen ei ole asetettu voimassaoloaikaa, on tarjous voimassa
toistaiseksi.

7. Tarjouksen hyväksyminen tai hylkääminen

Myyjä pidättää kaikki oikeudet hyväksyä tai hylätä tarjous. Myyjä hyväksyy tai hylkää tarjouksen, tai
tekee vastatarjouksen jätetyn tarjouksen voimassaoloaikaan mennessä. Myyjällä on yksinomainen
oikeus päättää kenelle hän kohteen myy, millä hinnalla ja millä ehdoilla. Myyjä voi myös päättää,
ettei hän myy kohdetta kellekään tarjonneille. 

Tarjoamalla alle hintapyynnön, hintapyynnön mukaisesti tai hintapyynnön ylittäen ei velvoita myyjää kaupantekoon.

Kohteen kiinteistönvälittäjä tiedottaa ostotarjouksen tehneelle viipymättä, jos myyjä hyväksyy tai
hylkää tarjouksen, tai tekee vastatarjouksen. Jos myyjä ei vastaa hyväksymisestä tai hylkäämisestä
ostotarjouksen jättäneen asettamaan määräaikaan mennessä, tarkoittaa tämä automaattisesti
ostotarjouksen hylkäämistä.

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!