Oikea hinta

Me Omalla Maalla LKVssä selvitämme tilasi oikean hinnan ja analysoimme ostajia varten myös tilan tulevaisuutta parhaan mahdollisen ostopäätöksen tueksi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Oikea hinta

Oikean hinnan määrittämisen keskiössä on systemaattisesti koostettu metsäkiinteistöjen markkina-aineisto. Myyntiin tulevia metsäkiinteistöjä seurataan viikoittain yli 30 julkisen myynnin kanavalta (edustavia kauppoja kertynyt yli 10 000 kpl), ja toteutuneiden metsäkiinteistökauppojen kauppahinnat haetaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kauppahintarekisteristä. Tarkka ja systemaattinen metsäkiinteistöjen edustavuusluokitus takaa sen, että markkina-analyysimme pohjautuu mahdollisimman tarkasti myytyjen kiinteistöjen metsätaloudellisiin arvoihin.

Suomen Sijoitusmetsien kehittämä ja tieteellisesti vertaisarvioitu Markkinahintaennuste (MHE) antaa luotettavan arvion metsäkiinteistöjen keksimääräisestä markkinahinnasta toteutuneisiin kauppoihin perustuen ja vastaa kysymykseen, kuinka paljon kohdekiinteistöä vastaavista metsäkiinteistöistä on maksettu viimeisen vuoden aikana. Vastaavanlainen verrokkikauppoihin perustuva arviointimenetelmä on käytössä niin asunto- kuin autokaupassa.

Viime vuosien hurjassa metsäkiinteistöjen hinnannousussa on korostunut markkinoiden ja ostajakunnan lähes päivittäinen seuranta. Vuosi sitten saatu hyvä tarjous ei välttämättä ole ollut sitä enää vuoden kuluttua.  Toisaalta juuri nyt markkinan rauhoittuessa ylikorkeilla pyyntihinnoilla karkoitetaan vain osa potentiaalisista ostajista. Haluamme saada Sinulle juuri oikean hinnan metsästäsi asiantuntevuuteemme perustuen!

Kauppahinta euroa/hehtaari eri puolilla Suomea aikavälillä 2017-2022.

Tuottoennuste

Metsäkiinteistön tuottoennuste kuvaa keskimääräistä reaalista vuosituottoa, jonka saat ostamalla kohteen markkinahinnalla, käsittelemällä sitä suositusten mukaisesti ja myymällä sen 15 vuoden kuluttua markkinahinnalla. Tällöin metsää pidetään nimenomaan sijoituksena, josta ollaan pitkähkön omistusajan jälkeen valmiita luopumaan.

Tuottoennustetta laskettaessa metsäkiinteistöjen markkinahintatason ja puun kantohintojen oletetaan pysyvän vakiona koko suunnittelujakson ajan. Todellisuudessa hintatasot muuttuvat ajan kuluessa, ja positiivisesta kiinteistöjen ja puun hintakehityksestä voidaan saada parempaa toteutunutta tuottoa, ja vastaavasti hintakehityksen ollessa negatiivista, toteutunut sijoitustuotto pienenee. Markkinahintatason vaihtelu johtaa epävarmuuteen myös tuottoennusteessa.

Metsäkiinteistöjen tuottoennuste.


Tilan kassavirrat ja arvon kehitys

Metsäkiinteistön tuottoennuste riippuu sekä kohteen markkina-arvon kehityksestä, että kohteelta odotettavista lähitulevaisuuden kassavirroista. Näitä tekijöitä voi hahmottaa kassavirrat ja arvon kehitys -kuvaajasta, jossa on kuvattu erikseen puukaupoista saatavat hakkuutulot (vihreä pylväs), metsänhoitomenot (harmaa pylväs) sekä kohteen hakkuuarvon (sininen viiva) ja markkinahintaennusteen (punainen viiva) kehitys.

Yleensä pyrimme muodostamaan viidentoista vuoden jaksolle kolme leimikkokeskitystä, sillä käytännön näkökulmasta joka vuodelle ei yleensä kannata suunnitella yksittäisten kuvioiden hakkuita varsinkaan pienemmillä metsäkiinteistöillä.

Tilan kassavirrat ja arvon kehitys vuodesta 2022 vuoteen 2037.

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!