Lieksa Jussila (määräala)

Lieksa Jussila (määräala)

Kiinteistötunnus

422-420-9-11
pinta-ala
Kuutiot 8 180 m³
metsaa
Pinta-ala 77 (metsämaata 64) ha
eurot
Hintapyyntö 320 000 €
Tarjoa viimeistään 19.6.2024 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Lieksan Pankajärvellä sijaitseva, erittäin hyväpuustoinen määräala. Maapohjat ovat pääosin kuivahkoja kangasmaita ja puusto on laadukasta mäntyä. Määräalalla on noin 3,5 kilometriä luonnonkaunista Pankajärven rantaviivaa, hiekkarantoineen. Maankäyttö- ja rakennuslain 74 § mukaisesti yksityinen maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavan laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle(lisätiedot). Määräalalla ei ole kaavaa, eikä hakkuiden toteutus vaadi maisematyölupaa.

Rantoihin on kuvioitu erikseen noin kymmenen metrin suojavyöhyke, joka ei ole mukana suunnitelluissa hakkuissa, kuten ei myöskään Sikosaaren puusto.  Rantavyöhykkeiden ja Sikosaaren puusto on tuottoennusteessa arvostettu puoleen hakkuuarvostaaan. Rantavyöhykkeiden ja Sikosaaren puumäärä arviossa on 1030 kuutiota.

Tehokkaan metsätalouden piirissä on noin 7150 kuutiiota, josta 42 % on tukkipuuta.  Arvioon on suunniteltu haltuunottohakkuisiin noin kolmen tuhannen kuution leimikko, josta arvioitu hakkuutulo on  noin  150 000 euroa. Tätä seuraavan leimikon saa  7-8 vuoden päähän, josta kertymäarvio on  rapiat tuhat kuutiota ja hakkuutulo 27 000 euroa. Kolmannen viisivuotiskauden loppupuolella, eli noin 15 vuoden päästä on taas mahdollisuudet kahden ja puolen tuhannen kuution leimikkoon ja  145 000 euron tuloihin.  Arvioidut kassavirrat ja tuottoennusteen hintapyynölle löydät arviomateriaaleista.

Määräalan kaakkoisosaan tulee kesäkelpoinen tie, johon eteläosan puunkorjuu onnistuu. Määräalan keskiosaan tulee pohjoisesta sorastamaton tiepohja, jatkuen aina määräalan pohjoiskärkeen saakka.  Rekkaliikenteelle pohjoisosan tielinjaa ja kääntöpaikkaa joutuu reunapuista jo hieman leventämään ja täysin kesäkorjuukelpoiseksi tekemiseen vaatii lisäksi murskeen pintaan, sekä rummun kuvion 42 kohdalle. Uusi omistaja voi siis järjestellä puunajon ja tieolosuhteet parhaaksi katsomallaan tavalla, mahdollisuuksia on.

Kuviolla 45 on vanha, lautarakenteinen mökki, joka myydään maakaaren vastuista vapaana. Sähköä, tai vettä ei ole.

Myynnissä etusivun karttaliitteen mukaiset palstat, sekä nälkösaaressa sijaitseva 8 hehtaarin palsta, joka on kokonaan joutomaata (karttaliitteet viimeinen sivu).

Nälköniemen alue, pienine saarineen ei kuulu kauppaan. Ostaja maksaa lohkomiskulut, 3000 euroa.

 

Määräalan pinta-ala n. 77 hehtaaria, koostuu kolmesta palstasta.  Metsämaata n.64,2 hehtaaria.

Osuudet yhteisiin pinta-alojen suhteessa.

Tiemaksu ollut noin 100 euroa vuodessa.

Kiinteistövero lautamökistä ollut 136 euroa / vuosi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 § mukaisesti yksityinen maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavan laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle.

Käytännössä tämä tarkoittaa kaavakonsultin ottamista laatimaan ranta-asemakaavaa. Maanomistaja ja konsultti tekevät sopimuksen keskenään.

Kaupunki puoltaa ranta-asemakaavojen laatimista ja on ohjaavana viranomaisena (kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan) mukana koko prosessin aikana.

Konsultit neuvovat maanomistajaa prosessissa. Mm. Suunnittelu Haltilahti Enosta (040 726 4535suunnittelu.haltilahti@telemail.fi) laatii ko. kaavoja. Yksittäiset hankkeet voidaan tutkia myös poikkeamisluvalla.   Lisätietoja mahdolliseen rakentamiseen saa Lieksan kunnasta, Rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkiselta.

 

Karttaliitteen latvuspintamallin väritulkki


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
86

Kohteen hintapyyntö on 320000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!