Kangasniemi Pykäläkangas

Kangasniemi Pykäläkangas, ym.

Kiinteistötunnus

213-403-2-28, 213-403-4-13, 213-403-2-22
pinta-ala
Kuutiot 3 984 m³
metsaa
Pinta-ala 24 ha
eurot
Hintapyyntö 200 000 €
Tarjoa viimeistään 26.6.2024 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Runsaspuustoinen kolmen metsätilan kokonaisuus Kangasniemen Sydänmaassa. Tieverkosto, sekä saavutettavuus ovat erittäin hyvällä tasolla ja maapohjat ovat valtaosin kesäkorjuukelpoisia. Rehevät maapohjat ja runsas puusto kiidättää kuluvan kesän keskimääräisen hehtaarikasvun jopa yhdeksään kuutioon hehtaarilla.

Kohteen kehitysluokkajakauma on herkullinen sekoitus eri-ikäisiä kasvatusmetsiä, sekä uudistuskypsiä metsiä. Kuviot 4 ja 26 on merkattu eri-ikäisrakenteiseksi metsäksi, sillä ylispuustona on hakkuukypsää rauduskoivua ja alemmassa jaksossa kehityskelpoista kuusikkoa. Nämä rehevien kasvupaikkojen metsät ovat olleet toistakymmentä vuotta ilman käsittelyitä ja 7-8 hehtaarin alueella on myös ennakkoraivauksen tarvetta. Siistillä ennakkoraivuu- ja hakkuujäljellä osalle kuvioista saa jäämään myös erinomaisen kuusen alikasvoksen, etenkin koivikoiden alle.  Ennakkoraivavaukset on otettu huomioon kassavirtojen laskennassa ja kartta suunnitelluista raivuualueista löytyy karttaliitteistä.

Arvioon suunnitelluilla hakkuilla ja puunhinnoilla on heti irrotettavissa noin 91 000 euron nettokassavirta(ennakkoraivuut, taimikonhoidot ja uudistamiskulut huomioiden). Toisen viisivuotiskauden arvioitu nettokassavirta on noin 26 000 euroa ja kolmannen viisivuotiskauden nettokassavirta noin 56 000 euroa.  Kausittaiset kassavirta-arviot(hakkuutulot ja metsänhoitomenot), sekä tuottoennusteen löydät arviomateriaaleista.

Pykäläkankaan kuviot 8 ja 9 ulottuvat Puulan rantaosayleiskaavan alueelle. Kuviot on kaavoitettu metsätalousalueeksi, eikä metsänkäsittelyille ole normaalista poikkeavia rajoitteita.

Järvisuomen Energia rakentaa Sydänmaantien- ja Torniontien varteen 20kv ilmajohdon kesän aikana. Linja on merkitty kuviokarttaan ja otettu huomioon laskelmissa. Kuvion 11 länsipuolelle sähköverkkoyhtiö tekee kustannuksellaan sorastetun rekkapiston, joka on valmis syksyyn mennessä.

 

Kokonaispinta-ala kolmella kiinteistöllä noin 24 hehtaaria. Kiinteistörekisteriotteet ladattavissa sivun alalaidasta.

 

Tiemaksu 50-60 euroa / vuosi.

Ei kiinteistöveroa

Sähöverkkoyhtiö sahaa sähkölinjat tien varteen (6m) kesäkuun aikana, pylvästäminen ja kaivinkonetyöt niinikään kesäkuun aikana. Samalla tehdään sorastettu rekkapisto kuvion 11 eteläpuolelle, vihreällä merkittyyn kohtaan.  Tuossa kohdin on vanha pisto ja lähinnä leppää.

Sähkölinjan ja lanssipaikan kartta

Kaupat elokuussa, kesälomien jälkeen.

Metsästysvuokrasopimus Kangasniemen Hokan metsästysseura ry:n kanssa


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
92

Kohteen hintapyyntö on 200000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!