Kankaanpää Saares

Kankaanpää Saares

Kiinteistötunnus

214-401-6-53
pinta-ala
Kuutiot 7 268 m³
metsaa
Pinta-ala 56 ha
eurot
Hintapyyntö 408 000 €
Tarjoa viimeistään 18.6.2024 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Runsaspuustoinen metsätila Kankaanpään Alhonjärvellä. Tila on hyvin saavutettavissa, sillä Kuusialan metsätie kulkee tilan itäreunaa lähes koko matkalta. Maapohjat ovat pääosin kesäkorjuukelpoisia kangasmaita, joita pitkin on mukava myös tallustella. Boniteetti vaihtelee kuivahkon ja tuoreen kankaan välillä, muutamia karumpia kohtia lukuunottamatta. Arvioon valtaosa kasvupaikoista on bonitoitu kuivahkoksi kankaaksi.

TIlan puusto on pääosin hyvälaatuista mäntyä, kehitysluokkien painottuessa varttuneisiin- ja uudistuskypsiin metsiin. Taimikot ovat pääosin kertaalleen raivattuja männiköitä. Taimikoissa lievää, paikottaista hirvituhoa, mutta pahinta hirvien talvilaidunta tämä alue ei ole.

Tilalla on runsaat välittömät hakkuumahdollisuudet ja uusi omistaja pääseekin suunnittelemaan ja toteuttamaan hakkuita tavoitteidensa mukaisesti ja omaa absoluuttista silmäänsä käyttäen. Myös kiertoajan jatkaminen, hyvällä otteella tehdyin yläharvennuksin on vaihtoehto osalle kuvioista. Arvion kassavirrat on suunniteltu perinteisemmin  menetelmin, jakaen isoimmat hakkuut kahteen osaan, vuosille 2024 ja 2029.

Arvion kassavirtoihin on haltuunottohakkuulle suunniteltu noin 3400 kuution leimikko ja tätä seuraava leimikko vuodelle 2029, jolloin kertymää noin 3000 kuutiota.  Vuosille 2034-2038 hakkuiden kassavirtaa arvioitu noin 900 kuution edestä. Arvion kassavirrat ja tuottoennusteen löydät arviomateriaaleista. Arvion kassavirtojen leimikkokartat löytyvät alareunan karttaliitteistä.

 

 

Kiinteistön pinta-ala 56,04 hehtaaria, josta metsämaata 53,4 hehtaaria.

Ei säännöllistä tiemaksua. Vuosia sitten tietä parannettu ja silloin tullut pieni maksu.

Kuusialan metsätie vaikutti silmämääräisesti olevan verrattain hyvässä kunnossa ja on kesäkorjuukelpoinen.

Soittamalla välittäjälle saa lisätietoa

 

Karttaliitteen latvuspintamallin väritulkki


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
90

Kohteen hintapyyntö on 408000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!