Orimattila Herrala (MLA)

Orimattila Herrala (määräala)

Kiinteistötunnus

560-406-10-8
pinta-ala
Kuutiot 3 518 m³
metsaa
Pinta-ala 32 ha
eurot
Hintapyyntö 186 000 €
Tarjoa viimeistään 2.6.2024 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Hyvän kokoinen määräala, rehevillä maapohjilla! Pellot, ladot ja pihapiiri eivät kuulu kauppaan.

Verrattain tasalaatuinen kehitysluokkarakenne takaa tasaiset kassavirrat pitkäksi aikaa ja uusi omistaja pääsee hoitamaan metsiä tavoitteidensa mukaisesti. Metsissä on mukavasti sekapuustoisuutta ja kuvioittaista diversiteettiä puulajien suhteen, mikä on metsien terveydentilan kannalta hyvä asia. Ikä- , kehitysluokka, – ja puulajijakauman löydät saa sivun alareunasta ladattavista metsätalouslitteistä.

Viimeisimmät hakkuut määräalan alueella on tehty vuonna 2021, jolloin on harvennettu Kokki-Hennan tien varrella olevat 03-kuviot. Samana vuonna on tehty myös taimikonhoito ja varhaisperkaukset tilan taimikoihin, joten metsänhoitorästejä ei ole. Taimikkokuviot on perustettu laadukkaasti ja kasvu on hyvää. Ensiharvennukseen tulossa oleville koivikkokuvioille voi joutua tekemään ennakkoraivausta kuusen alikasvokseen. Nuorissa metsissä on myös ylispuustona järeää mäntyä, jota aikanaan jätetty siemenpuuksi. Kokki-Hennantien pohjoispuolella, lanssimaiden reunalla havaintoa kirjanpainajapuista, jotka kannattanee  sahata pois esim. ensimmäisen leimikon yhteydessä.

Hakkuumahdollisuuksia löytyy niin ensiharvennuksista, kuin ylispuun poistosta ja uudistuskypsien metsien päätehakkuusta. Arvioon suunniteltu nettokassavirta ensimmäiseltä hakkuulta on noin 41 700 euroa.  Seuraava leimikko arvioon on suunniteltu vuodelle 2031, jolloin arvioitu nettokassavirta on 48 700 euroa. Vuosilta 2034-2038 arvioitu nettokassavirta on n. 100 000 euroa.  Kassavirrat ja tuottoennusteen löydät arviomateriaaleista. Arvion hakkuusuunnitelman kartan löydät ladattavista karttaliitteistä

Kokki-Hennan tie on hyväkuntoinen yksityistie. Määräalan ostaja saa rasiteoikeuden myös Herralan pihapiirin läpi ja lounaiskulmassa olevalle alueelle emäkiinteistön kautta. Myyjä pidättää kulkuoikeuden myytävän määräalan sisälle jäävään tiehen, jotta kulkeminen pelloille onnistuu.

Uudella omistajalla on mahdollisuus päästä metsästysseuran jäseneksi (Länsi-Orimattilan Metsästäjät Ry)

 

Maastoarvio Joni Tervo

Myytävän määräalan pinta-ala noin 34,2 hehtaaria, josta metsämaata noin 31.8 hehtaaria. Sähkölinjan alle jäävää aluetta noin 2,2 hehtaaria.

Ostaja vastaa lohkomiskuluista.

Linkki kohdevideoon alla:

Myytävänä hyväkasvuinen ja hoidettu määrä-ala metsäkiinteistöstä Orimattilassa 🌲 (youtube.com)

 

 

Myytävä määräala noin 34,2 hehtaaria, josta sähkölinjan alle jäävää aluetta noin 2,2 hehtaaria.  Metsämaata n. 31,8 hehtaaria.

Myytävä määräala kartta

Määräala sijaitsee yleiskaavan alueella ja se on kaavoitettu maa-ja metsätalousalueeksi. Orimattilan Kaupunkin maankäyttöpäällikön mukaan alueelle ei ole vireillä tai suunnitteilla muutoksia maankäyttöön, tai kaavoitukseen.

Ei kiinteistöveroa

Vuosittainen tiemaksu lohkottavalle määräalalle tulee olemaan n.270-290 euron luokkaa.

Alueella toimii metsästysseura Länsi-Orimattilan metsästäjät Ry, johon mahdollisuus päästä maanomistajajäseneä. Yhteystiedot saa pyydettäessä välittäjältä.

0,1 ha kuvio tilan pohjoiskulmassa, sähkölinjan takaa on jäänyt pois metsäarviosta, mutta sillä ei ole kokonaisuuteen  merkitystä. Alueella on n n. 4-metristä taimikkoa ja hieman ylispuita.


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
80

Kohteen hintapyyntö on 186000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!