Varkaus Uusi-toivolanmäki

Varkaus Uusi-Toivolanmäki

Kiinteistötunnus

915--405-2-172
pinta-ala
Kuutiot 675 m³
metsaa
Pinta-ala 26,2 ha
eurot
Hintapyyntö 75 000 €
Tarjoa viimeistään 3.6.2024 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Erinomaisilla kasvupohjilla oleva taimikkovaltainen metsätila, vain 5 kilometriä Varkauden ytimestä. Tila on hyvin saavutettavissa, sillä Toivolanmäen yksityistie kulkee tilan läpi. Kasvupaikat ovat pääosin lehtomaiseksi luokiteltavia kangasmaita, Toivolanmäestä loivasti etelään viettävillä rinteillä. Niin nuoret-, kuin varttuneetkin taimikot on perustettu laadukkaasti kuuselle ja taimikot ovat täystiheitä. Kohde sijaitsee yleiskaava-alueella ja se on kaavoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Maapohjat ovat lähes kauttaaltaan kesäkorjuukelpoisia, kuvio 8 voi vaatia talvikelit.

Viidentoista vuoden arvioidut kassavirrat ovat tulopuolella maltillisia, johtuen kehitysluokkarakenteesta ja raivaussahatyön suuresta määrästä suunnittelukaudella. Toisaalta, mikäpä tällaisia laadukkaita ja kasvavia metsänalkuja sahaillessa. Vaikka nettokassavirta onkin maltillinen, nousee tilan arvo 15 vuoden aikana reilusti. Yksityismetsänomistajalla on lisäksi mahdollisuus hakea metkatukea, jota ei ole huomioitu kassavirtalaskelmissa ja tuottoennusteessa. Nykyisen omistajan puolesta on ehditty hakea kemeratuet, mutta hakemus peruutetaan.

Kiireellisempiä sahaustarpeita on noin 3,4 hehtaaria(kuviot 10 ja 11). Vuodelle 2026 on suunniteltu reilummin varhaisperkauksia ja samalle vuodelle on arvioon suunniteltu myös noin 450 kuution leimikko.  Näiden toimenpiteiden myötä ensimmäisen viisivuotiskauden arvioitu nettokassavirta on 15 283  euroa (hakkuutulo 22 673€, metsänhoitomenot -7 390€).

Toisella viisivuotiskaudella arvioitu kassavirta on negatiivinen (-3 049€). Metsänhoitomenot tulevat isojen, ensimmäisellä suunnittelukaudella perattujen taimikoiden taimikonhoidosta, sekä ensiharvennukseen tulevien kuvioiden ennakkoraivuusta. Hakkuutulo koostuu pienistä ensiharvennuksista. Kolmannelle viisivuotiskaudelle  on arvioitu 8378 euron nettokassavirta. Kassavirtalaskelmat ja tuottoennusteen löydät arviomateriaaleista.

Kohde sopii erinomaisesti vakaata tuottoa hakevalle taholle, jolla ei ole isoja kassavirtatarpeita puun myynnin suhteen. Yksityismetsänomistajilla on myös mahdollista hyödyntää metkatukea, jonka vaikutuksesta negatiivinen kassavirta pienenee ja tuotto-odote paranee.

Maastotyöt Joni Tervo

Kokonaispinta-ala ktj-otteen mukaan 26,2 hehtaaria. Metsämaata arvion mukaan 24.84 hehtaaria.

Tila myydään kiinnityksistä vapaana.

Tiemaksu Toivolanmäen yksityistiestä myyjän mukaan 20-30 e / vuosi

Kiintiestö sijaitsee Akonlahti- Kurola osayleiskaavan alueella

http://Kaavakartta

 

 


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
81

Kohteen hintapyyntö on 75000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!