Muhos Nimetön (Tarjouskauppa on päättynyt!)

Muhos (nimetön kiinteistö)

Kiinteistötunnus

494-402-19-83
pinta-ala
Kuutiot 1583 m³
metsaa
Pinta-ala 33 ha
eurot
Hintapyyntö 50000€
Tarjoa viimeistään 15.5.2024, 23.59

Kiinteistö sijaitsee Oulun ja Muhoksen rajalla, melko lähellä Päivärinteen taajamaa. Kiinteistölle on kohtuullisen hyvä tieyhteys, mutta hakkuut ja puutavaran kuljetus vaativat talvikelit.  

Tila koostuu kahdesta palstasta, jotka sijoittuvat lounas-koillinen suuntaisesti. Maapohjat jakautuvat turvemaan ja keskikarkean osittain kivisen moreenin kesken. Metsämaata on 27,3 ha, kitumaata 0,9 ha ja joutomaata 4,8 ha. Muuta metsätalousmaata on 0,2 ha varastopaikka. Ravinteisuustasoltaan tila on valtaosin puolukkatyypin tasoa, kuivahkon kankaan ja vastaavan suon kasvupaikkoja on 19,5 ha, ja tuoreen kankaan ja vastaavan suon kasvupaikkoja on 7,8 ha. 

Kehitysluokat jakautuvat siten, että siemenpuumetsiköitä on 10,6 ha, nuoria ja varttuneita taimikoita yhteensä 1,4 ha, nuoria kasvatusmetsiköitä 5,6 ha ja varttuneita kasvatusmetsiä 7,3 ha, ja uudistuskypsiä metsiköitä 2,4 ha. 

Tilan ajankohtaiset hakkuut ovat vasta suoritettu ja välittömiä hakkuutarpeita ei ole. Metsänhoitorästejä ei myöskään ole, vaan taimikot on sahattu kuntoon viime syksynä. Kuvio 33 on hakattu siemenpuuasentoon ja laikutettu viime kesänä. Kuviot 31 ja 24 ovat niin ikään siemenpuuasennossa ja ne äestetään tulevana kesänä myyjän kustannuksella. Tilatut ja osin toteutuneet taimikonhoidot, sekä  maanmuokkaukset “lisätiedot” -kohdassa. Hakkuiden ansiosta puusto sopii kasvamaan. Osalla kuvioista hieman lenkoja ja tyvimutkaa, mutta myös hyvälaatuisia tukkiaihioita löytyy.

Vuodelle 2028 on suunniteltu noin 500 kuution leimikko, ja 23 000 euron nettokassavirta. Tästä seuraava leimikko odottelee vuoden 2038 tienoilla ja nettokassavirta on noin 36 000 euroa. Viidentoista vuoden arvioitu nettokassavirta on siten noin 59 000 euroa (hakkuutulo 70 000 euroa, metsänhoitomenot 11 000 euroa). Tuottoennusteen löydät arviomateriaaleista.

 

 

Kokonaispinta-ala 33, 16 hehtaaria, josta metsää 27,5 hehtaaria

 

Ei tiemaksuja


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
76

Kohteen hintapyyntö on 50000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!