Taipalsaari Peltola (Tarjouksenjättöaika on päättynyt!)

Taipalsaari Peltola

Kiinteistötunnus

831-437-1-210
pinta-ala
Kuutiot 2 600 m³
metsaa
Pinta-ala 14,4 ha
eurot
Hintapyyntö 136 000 €
Tarjoa viimeistään 20.5.2024 : 23.59

Kuviokartta

360-kuvat

Runsaspuustoinen kassavirtakohde Taipalsaaren Saikonkylällä. Pohjoisempi palsta on hyvin saavutettavissa ja kesäkorjuukelpoinen virtasalmentie kulkee palstan läpi. Eteläisemmälle palstallekin on tieoikeus pohjoisesta käsin, Liuhan yksityistietä pitkin. Tien loppupätkä ladolta saakka on köykäisempi ja loppupätkän kesäkorjuukelpoiseksi saattamien vaatii kaivinkonetyötä ja soraa niin tien, kuin lanssipaikkojen suhteen. Aiemmin pieni määrä harvennuspuita on ajettu myös länteen naapurin puolelle. Näin laadukkaalta leimikolta puut kyllä liikahtaa, korjuuolon nykytilanne on kuitenkin otettu  huomioon arvion puunhinnoissa.

Tilan kehitysluokkajakauma painottuu uudistuskypsiin metsiin, joita on 60 % pinta-alasta. Uudistuskypsät metsät ovat valtaosin laadukasta, kohtalaisen järeää ja hyvin karsiutunutta mäntyä, pylväsaihioitakin löytyy. Varttunutta kasvatusmetsää on 27 % pinta-alasta ja loput jakaantuvat nuorempien kehitysvaiheiden kesken. Metsänhoitorästejä kohteella ei ole, mutta välittömiä hakkuumahdollisuuksia sen sijaan on runsaasti.

Räväköillä haltuunottohakkulla arvion nettokassavirta(uudistamiskulujen jälkeen) on noin 112 600 euroa.  Seuraava, harvennuspainotteisempi leimikko on suunniteltu viiden vuoden päähän, vuodelle 2029 ja siitä arvion nettokassavirta on noin 5000 euroa. Vuosilta 2034-2038 arvioitu nettokassavirta on 35 600 euroa.   Kassavirrat ja tuottoennusteen löydät arviomateriaaleista.

 

Pohjoisempi palsta  sijaitsee Kattelussaari-Jänkäsalo osayleiskaavan alueella, jossa sille on merkitty seuraavat kaavamerkinnät:

  1. Erillispientalojen alue (AO), rakennusoikeus enintään 400 k-m²
  2. Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)
  3. Maa- ja metsätalousvaltainen alue rantavyöhykkeellä (M-1)
  4. Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv-2)

Ohessa kaavamääräykset alueelle: oyk_kattelussaari_jankasalo2022.pdf (karttatiimi.fi)

Metsätalouden harjoittamisen kannalta alueella ei siis ole muita huomioon otettavia asioita kuin tuo pohjavesialue, joka tulee huomioida mm. maanmuokkauksissa.

XML-tiedoston saa välittäjältä pyydettäessä.

Maastoarvio: Joni Tervo

Pinta-ala 14,4 hehtaaria, josta metsämaata 13,4 hehtaaria.

Tiemaksu ollut 39 euroa virtasalmentien osalta.

Liuhantiellä ei ole järjestäytynyttä tienhoitokuntaa.


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
78

Kohteen hintapyyntö on 136000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!